De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) heeft onlangs steedsduurzamer.nl gelanceerd, een duurzaamheidsplatform dat samen met de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ) en de Nederlandse Aerosol Vereniging (NAV) is opgezet. Op steedsduurzamer.nl vindt u informatie over hoe de cosmeticasector zich duurzaam ontwikkelt. Er wordt in de sector namelijk via een verscheidenheid aan initiatieven hard gewerkt aan verduurzaming. Deze initiatieven kunnen bedrijfsspecifiek, sector-breed of zelfs sector-overschrijdend zijn. Dit weerspiegelt ook iets wat men vaak niet beseft: dat duurzaamheid een zeer breed concept is. Duurzaam ontwikkelen gaat dan ook veel verder dan bijvoorbeeld enkel biologische ingrediënten gebruiken.

Om zich toch een weg te banen door het oerwoud dat duurzaamheid is, hanteren veel bedrijven de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDGs). Deze 17 doelen zijn opgesteld als een blauwdruk voor vrede en welvaart voor mens en planeet, nu en in de toekomst. De SDGs geven organisaties en overheden concrete thema’s waaraan zij kunnen werken, en vormen dan ook de perfecte basis voor steedsduurzamer.nl. De initiatieven van de industrie die op de site zijn uitgelicht zijn ook te vinden aan de hand van de SDGs waar zij aan bijdragen.

De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn gesteld voor 2030, en met de implementatie hiervan helpen cosmeticabedrijven mee de wereld een betere plek te maken in 2030. De implementatie van de SDGs gaat bijvoorbeeld via:

– Het verduurzamen van de productverpakkingen

– Zorgen voor eerlijke levensomstandigheden bij winning van cosmetica-ingrediënten

– Hernieuwbare energie gebruiken in het productieproces

– De positie van vrouwen in het bedrijfsleven en in de wetenschap verbeteren

– Meewerken aan nieuwe duurzamere consumptiesystemen voor cosmetica

– Het conserveren van beschermde plantsoorten.

Dit alles, én veel meer wordt er al gedaan door cosmeticabedrijven! De cosmetica-industrie werkt aan een betere wereld en wordt steeds duurzamer. Om hier meer over te lezen verwijzen wij u graag naar steedsduurzamer.nl.

Een ieder gebruikt cosmetica en vaak meer producten dan men denkt. Het gaat om alle producten voor de persoonlijke verzorging, zoals zeep, shampoo, deodorant, zonnecosmetica, geuren en tandpasta. Deze producten dragen bij aan onze hygiëne, verzorging, schoonheid, zelfvertrouwen én welzijn. De NCV is de branchevereniging van fabrikanten, importeurs en merkhouders van cosmetica.