Voorzitter Arjan van den Broek van de ondernemersvereniging: “We zijn erg blij met het aantal deelnemende bedrijven. We verwachten dat eind dit jaar tegen de honderd bedrijven en organisaties op TPN-WEST gebruik maken van de dienstverlening.” Op het bedrijventerrein zijn in totaal zo’n 350 bedrijven gevestigd.

Drastische beperking vervoerbewegingen
Jaarlijks vinden op bedrijventerrein TPN-WEST zo’n 1.5 miljoen vervoerbewegingen plaats. Via Combipakt worden de veelal kleine leveranties voortaan aangeleverd op een select aantal locaties op het bedrijventerrein. Daar worden ze gebundeld, om vervolgens via een ‘logische’ route te worden uitgeleverd. Zo kan het aantal ritjes drastisch worden beperkt. Combipakt wil niet alleen het aantal vervoersbewegingen verminderen, maar ook zorgen dat het vervoer van en naar de bedrijven via schone en zuinige vervoerstechnieken wordt verzorgd. Bovendien wordt de bereikbaarheid van het bedrijventerrein TPN-WEST substantieel verhoogd.

Concurrerend aanbod
Het verkennende werk voor Combipakt startte na de zomer van 2009. De randvoorwaarden werden verfijnd en de aanbieders werden geselecteerd. Projectleider Ernst Merks van Combipakt: “We hebben bewust gekozen voor verschillende gelijkwaardige aanbieders. Zo krijgen de ondernemers een aantrekkelijk aanbod. Natuurlijk werken de Nijmeegse vervoerders ook samen, maar concurrentie houdt de zaak scherp.” Als aanbieder zijn geselecteerd: Cornelissen Transport, De Klok Logistics, Velocity (fietskoeriers) en de Binnenstad Service. Zij mogen de merknaam Combipakt dragen en transporten uitvoeren in opdracht van de ondernemers op het terrein.

Klimaatdoelstellingen
Het initiatief van de ondernemersvereniging TPN-WEST kon van de grond komen dankzij een startsubsidie van de gemeente Nijmegen en de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Ook de gemeente Beuningen en de provincie Gelderland deden mee. Het initiatief past in het Milieuprogramma Nijmegen-West Weurt. Bovendien sluit het naadloos aan bij de ambities van het Eureka programma voor lucht en klimaat van de stadsregio. Het is een volgende stap op het pad naar transportefficiënte vervoerssystemen (minder vervoer, betere bereikbaarheid) die de economie laat bloeien met inachtneming van het milieu. Het is de bedoeling dat het project zonder overheidssubsidies gaat draaien.