Na een jarenlange voorbereiding is afgelopen vrijdag 17 mei officieel gestart met de bouw van de circulaire flagship-fabriek van het bedrijf Circtec in Farmsum. Een consortium van Europese, nationale en regionale investeerders heeft de financiering afgerond voor deze industriële showcase.  Zo is een investering van 75 miljoen euro gedaan door 2 Deense investeringsfondsen (Novo Holding en AP Møller). Door de provincie Groningen, de regionale investeringsmaatschappij NOM en het Groninger Groeifonds is steun verleend. Verder heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een subsidie verstrekt via RVO uit het DEI+ programma (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie). Dankzij de regionale samenwerking zijn tijdig vergunningen, elektriciteit en de proceswatervoorziening beschikbaar gemaakt voor het starten van dit flagship project.

Circtec zal in Farmsum 200.000 ton gebruikte (auto)banden op innovatieve wijze gaan verwerken tot een scala aan groene chemicaliën en materialen. Zo willen zij de zwarte vulstof uit de gebruikte autobanden terugwinnen en gebruiken voor het maken van nieuwe autobanden. Van de circulaire nafta worden nieuwe plastics gemaakt. En de gewonnen biobrandstoffen worden ingezet om de internationale scheepvaart te verduurzamen.

De CO2-besparing die per saldo ontstaat is enorm. Wanneer de fabriek volledig operationeel is, komt de CO2-reductie van dit project overeen met 5% van de uitstoot van de totale chemische sector in NL. Hiermee draagt Circtec dus wezenlijk bij aan het creëren van een circulaire economie. Voor de regio en Chemport Europa betekent dit een flinke impuls naar meer circulariteit in de chemische industrie.

Het plan is de fabriek in de periode 2027-2028 verder uit te breiden. In totaal biedt de nieuwe fabriek werkgelegenheid aan ruim 120 werknemers.

Henk Emmens (gedeputeerde van de Provincie Groningen): “Deze nieuwe fabriek van Circtec levert een mooie bijdrage aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige en circulaire economie in onze provincie. Alle waardering voor het doorzettingsvermogen van de ondernemers die dit mogelijk maken. Ik ben ervan overtuigd dat goede samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid cruciaal is om projecten als deze mogelijk te maken. Namens de provincie Groningen wens ik jullie succes met de bouw.”

Sytze Hellinga (investment manager van de NOM):  “Het is mooi om te zien dat de circulaire mogelijkheden van Groningen in het vizier zijn gekomen van internationale investeerders. Wij zijn daarom verheugd dat ook Circtec kan starten met bouwen in Farmsum.”

Emma Schakel (investmentmanager Groninger Groeifonds): “Wij zijn trots dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan deze forse verduurzaming van de chemie. De start van de bouw is daarin nu een belangrijke mijlpaal.”

Chemport Europe : “De bouw van deze nieuwe fabriek is een belangrijke stap in de richting van een duurzame productie van groene chemicaliën. Dat raakt aan het hart van de ambities waar Chemport Europe voor staat. We zijn blij voor Circtec met deze stap en trots dat deze fabriek straks in het Chemportgebied staat.”

Hilde van der Meer, commissaris van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA):  “Met de opgehaalde financiering kan Circtec beginnen met de realisatie van de nieuwe fabriek in Delfzijl. Circtec gaat circulaire chemische producten produceren uit bandenafval. Als NFIA verwelkomen en juichen wij dit soort slimme, duurzame oplossingen voor de toekomst toe die de Nederlandse circulaire economie versterken. De Circtec-plannen betekenen ook een belangrijk lange termijn betrokkenheid voor de lokale regio Delfzijl en Chemport Europe bij het brengen van waardevolle banen en innovatieve kansen. Ik ben blij dat de Nederlandse overheid en de provincie Groningen Circtec hebben ondersteund bij het realiseren van deze nieuwe oplossing.”