De opstelling van Heemskerk leidde tot teleurstelling bij de kleine linkse fracties. GroenLinks-woordvoerder Kees Vendrik stelde vast dat het kabinet het vooralsnog laat bij “oud beleid”.

Heemskerk kondigde aan dat hij dit najaar met een notitie komt, waarin hij nadere plannen van het kabinet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen wil ontvouwen. In de notitie zal hij aandacht besteden aan de voorbeeldfunctie die de overheid op dit vlak heeft. Hij onderschreef een eerdere motie van de Kamer, dat de overheid in 2010 alles duurzaam moet inkopen en aanbesteden.