Het adviesbureau Scholten en Franssen heeft als missie SROI in Nederland van de grond te krijgen en, met name bij non-profit instellingen, verder te ontwikkelen. Jed Emerson presenteerde zijn baanbrekende gedachtengoed op een besloten seminar afgelopen maandag in Amsterdam. Peter Scholten introduceerde daar ook het Nederlandstalige boek over SROI.
De dag daarop was er met Jed een besloten rondetafel discussie georganiseerd door het Social Venturing Foundation. In deze discussie ging het vooral om welke raakvlakken zijn er tussen de werelden van duurzaam ondernemen/CSR, corporate philantropy en social enterprises. Er blijken zeer interessante kansen te liggen die om verdere uitwerking vragen

SROI biedt de basis om voor ondernemingen het maatschappelijk rendement van maatschappelijke intiatieven inzichtelijk te maken. De Adviesgroep Duurzaam ondernemen van DHV was bij beide genoemde bijeenkomsten aanwezig en zal initiatieven ontplooien om de ontwikkelingen voor ondernemingen bekend en geschikt te maken.