Hieruit blijkt dat Nederlandse supermarkten nog te weinig doen om goede arbeidsomstandigheden op mangoplantages te garanderen. En ook de traceerbaarheid van mangoÃ??s laat nog veel te wensen over. Klik op de verwijzing “MVO in de mangoketen” in het kader hiernaast om het rapport te downloaden. Op basis van onder meer dit onderzoek is een artikel over tropisch fruit, en mango’s in het bijzonder, verschenen in het aprilnummer van de Consumentgids.

SOMO laat momenteel ook onderzoek verrichten dat specifiek ingaat op de situatie in de Senegalese mangoketen. Dit onderzoek is een casus in het SOMO onderzoek naar kritische kwesties in de groente en fruit sector.