Het MSC-keurmerk is een internationaal keurmerk voor visproducten die afkomstig zijn van duurzame en goed beheerde visserij. Bij duurzame visserij volgens dit keurmerk worden visstanden duurzaam beheerd en wordt zo min mogelijk schade toegebracht aan het leven in de zee. De vissers moeten kunnen aantonen dat de visgronden niet worden leeggevist en de ecosystemen niet worden aangetast. Verder moeten de vissers op een afdoende manier hun doen en laten kunnen verantwoorden. Om de traceerbaarheid te garanderen, wordt de vis gevolgd van ‘boot tot bord’. Hiermee wordt de consument zekerheid geboden dat de vis met het MSC-keurmerk ook echt uit een gecertificeerde visserij afkomstig is.

Joke van Buuren, Manager Corporate Kwaliteit bij Sodexo: “Om in aanmerking te komen voor het MSC-certificaat voor de traceerbaarheid moeten de ontvangst, opslag, bereiding en aankondiging van MSC-producten aan een aantal eisen voldoen. Sodexo heeft deze eisen opgenomen in haar ISO 9001 kwaliteitssysteem. De locatiemanagers van Sodexo zijn getraind in de manier waarop zij met MSC-vis moeten omgaan. Ook de cliënten en consumenten van Sodexo worden op de hoogte gebracht van de verkoop van MSC-vis, zodat zij weten waar het MSC-logo voor staat. Overigens zijn de visproducten met het MSC-logo niet duurder. Duurzaam vis eten is dus net zo voordelig. Sodexo heeft al diverse duurzame MSC-gecertificeerde visproducten in haar assortiment, waaronder zalm, kibbeling en lekkerbekjes. Dit assortiment wordt steeds verder uitgebreid.”

Nathalie Steins, commercieel manager van MSC Nederland: “Met de certificering van Sodexo bereikt het MSC-programma in Nederland een nieuwe mijlpaal. Heel veel mensen genieten dagelijks hun lunch of maaltijd in een (bedrijfs)restaurant. Met 1.300 locaties waar MSC-vis wordt geserveerd, leren steeds meer mensen ons keurmerk kennen. Sodexo laat met hun MSC-certificering niet alleen zien dat zij zelf maatschappelijke verantwoord willen ondernemen, maar bevordert hiermee ook de kennis over het MSC-keurmerk onder consumenten. Door vis met MSC-keurmerk te kopen, dragen consumenten zelf actief bij aan gezonde visbestanden en oceanen.”