SE.lab en MVO Nederland vertegenwoordigen Nederland tijdens de Europese finale van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (EEPA) 2021. In november nemen zij het op tegen de meest originele en succesvolle initiatieven van overheden en publiek-private partnerschappen uit de EU. 

Dit jaar was de Nederlandse voorronde een schriftelijke ronde. Op 12 juli werden de 2 winnaars bekendgemaakt.

De kandidaten

MVO Nederland is de ‘linking pin’ voor ondernemers in de beweging naar de Nieuwe Economie. Ze hebben een netwerk van partners gecreëerd die samen innoveren en implementeren om die Nieuwe Economie te bereiken, die klimaatneutraal, circulair en inclusief is met eerlijke ketens. Door lid te worden van MVO Nederland verzekeren ondernemers zich van hun aandeel in de Nieuwe Economie en maken ze zich daarmee toekomstbestendig. MVO bereikt haar doelen wanneer 20% van het Nederlandse BNP wordt gegenereerd met deze nieuwe manier van zakendoen.

Het programma ‘Opstuwen Kringloopbedrijven’ van coöperatie Social Enterprise Lab U.A. en Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland bevordert sociaal ondernemerschap bij 100% Kringloop-winkels. Enerzijds levert dit steeds meer een bijdrage aan de inclusieve samenleving door het creëren van sociale banen. Anderzijds levert het een bijdrage aan de circulaire economie door inzamelen, verkoop, re- en upcycling van tweedehands producten en materialen.

Aandacht voor maatschappelijke impact belangrijk

De jury heeft deze 2 inspirerende projecten geselecteerd, omdat ze beide impact creëren én een mooi voorbeeld stellen. MVO Nederland toont aan wat bundeling van krachten van ondernemers kan betekenen voor maatschappelijke betrokkenheid en toekomstbestendigheid, en SE.lab laat zien hoe je sociaal ondernemerschap mooi kan combineren met duurzaamheidsdoelstellingen. De jury is verheugd om deze projecten de kans te geven zich op Europees niveau te presenteren en denkt dat ze een grote kans maken om in Europa te winnen.

Finale in Slovenië

Eind november wordt tijdens de finale in Portoroz, Slovenië, bekend of de Nederlandse projecten één van de Awards weten te winnen.

Innovatie stimuleren en belonen

De EEPA is een initiatief vanuit de Europese Commissie en is bedoeld om initiatieven die ondernemers ondersteunen of faciliteren nu eens zelf in het zonnetje te zetten. Daarmee erkent en beloont de Commissie de successen van partijen die met creatieve en inspirerende initiatieven ondernemerschap stimuleren. Dat zijn (decentrale) overheden, kennisinstellingen, scholen en publiek-private samenwerkingsverbanden. De Europese Commissie organiseert de Awards al meer dan 10 jaar.