-Belgische bedrijven die via de staatskas passeren, bijvoorbeeld in de vorm van exportverzekeringen, moeten zich gewoon engageren om de richtlijnen van de belangrijkste internationale instellingen na te leven”, vindt sp.a-fractieleider Van der Maelen. Een ethische commissie voor duurzaam en verantwoord ondernemen moet er dan over waken dat gesubsidieerde bedrijven het engagement naleven. In die commissie moeten zowel vertegenwoordigers van werkgever en werknemer, ngo’s, mensen uit de universitaire wereld en de milieubeweging vertegenwoordigd zijn. Lapt een bedrijf de internationale normen aan zijn laars dan kan een klacht ingediend worden bij de commissie. De ethische commissie zal na een vooronderzoek via lokale bedrijven een externe en onafhankelijke controle uitvoeren.

Op basis van dat rapport en na een bijkomend verhoor kan de commissie de onderneming bestraffen. Dat kan gaan van een blaam over de terugvordering van de overheidssteun tot de uitsluiting van het bedrijf van verdere overheidssteun voor een maximumperiode van tien jaar.

Van der Maelen gaat niet akkoord met de kritiek dat het wetsvoorstel wantrouwen uitademt tegenover de bedrijven. -We willen vooral toestanden zoals in Congo vermijden”, stelt de fractieleider. -Het kan niet dat rijkdommen door plunderingen van buitenlandse bedrijven verdwijnen.” De verplichting tot ethisch ondernemen past in deze strategie.