Sjoerd van Keulen, bestuursvoorzitter SNS REAAL, onderstreept het belang van verantwoord ondernemen: “De kredietcrisis maakt duidelijk dat geen enkele financiële instelling onvoorwaardelijk kan rekenen op het vertrouwen van klanten, aandeelhouders en de publieke opinie. Men verlangt verantwoord gedrag en dat blijkt uit transparantie in beleid, beheersing van risico’s, producten en diensten en in relaties met klanten en leveranciers. De financiële sector staat voor de uitdaging om verantwoord ondernemen, in de breedste zin van het woord, meer inhoud te geven. In onze ogen heeft SNS REAAL hier de afgelopen jaren vooruitgang mee geboekt. Illustratief voor onze moraal vind ik dat SNS REAAL zich nooit heeft ingelaten met risicovolle en niet transparante producten als subprime hypotheken en dat wij streven naar een gematigd risicoprofiel: dat laatste blijkt uit zowel onze beleggingsportefeuilles als uit de samenstelling van onze portefeuille van activiteiten: sparen, beleggen, hypotheken, vastgoedfinanciering, (levens)verzekeringen en pensioenen voor de Nederlandse consument en het MKB.”

SNS REAAL laat haar jaarrapportage over verantwoord ondernemen niet controleren door een externe accountant. “Wij hechten meer waarde aan het oordeel van onze klanten, onze maatschappelijke stakeholders, en de rapporten van onafhankelijke en gespecialiseerde onderzoeksbureaus die bedrijven doorlichten op sociale, ethische en milieuprestaties. Dat SNS REAAL in 2008 meer klanten had dan in 2007, is wat dat betreft een belangrijke indicatie”, aldus bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen.

Naast opname in de Global Challenges Index, beoordeelden de onafhankelijke en gezaghebbende bureaus VIGEO en Sustainalytics ook in 2008 SNS REAAL’s prestaties als bovengemiddeld in vergelijking met concurrenten in de financiële sector. SNS REAAL is daarnaast ondertekenaar van de UN Global Compact, en zij houdt zich aan de Richtlijnen voor Multinationale ondernemingen van de OESO. SNS REAAL staat sinds 2007 in de FTSE4Good Index.

Andere concrete resultaten die SNS REAAL in 2008 boekte:

Voor de beleggingen van REAAL Verzekeringen hebben wij niet-duurzame bedrijven uitgesloten;
SNS Asset Management lanceerde succesvol het eerste in een reeks van verantwoorde indexfondsen en het tweede Microfinancieringsfonds voor institutionele beleggers;
Eind 2008 introduceerden Zwitserleven en ASN Bank het Groen Pensioen, waarbij de pensioeninleg als eerste in Nederland uitsluitend wordt belegd in duurzame fondsen;
SNS Bank introduceerde een sprekende digipas voor ouderen en slechtzienden. Deze digipas heeft extra grote toetsen en een vergroot scherm.
De website snsbank.nl kreeg het kwaliteitsmerk van de stichting Waarmerk Drempelvrij;
Eind 2008 introduceerde ASN Bank een betaalrekening. De ASN Bankrekening voldoet, net als alle spaar- en beleggingsproducten, volledig aan de duurzame en ethische beleggingscriteria van de ASN Bank.
In 2008 is het papierverbruik per fte verlaagd met 24%;
In 2008 doneerde Stichting Beheer via het SNS REAAL Fonds € 16 miljoen aan maatschappelijke initiatieven en goede doelen.
Over 2007 publiceerde SNS REAAL voor het eerst een volledig digitaal verslag. Het rapport over 2008 is verder verbeterd, met een betere zoekfunctie. De papieren samenvatting kon daardoor worden afgeschaft zodat de rapportage nu 100% digitaal is. SNS REAAL levert hiermee een bijdrage aan het terugdringen van het papierverbruik.