Duurzame ketens
Handel is een goed wapen tegen armoede. Zeker als het duurzame handel is: zaken doen met respect voor ontwikkelingskansen, voor mens en milieu. Het opzetten van duurzame productketens is bij uitstek een geschikt middel hiervoor. Het probleem is dat kansen om dit soort ketens op te zetten nog te vaak blijven liggen. Bedrijven vrezen onder meer de logistieke, communicatieve en technische hindernissen tussen Zuid en Noord. De duurzame wijze van handelen en investeren moet even toegankelijk en vanzelfsprekend worden als de gangbare werkwijze. Dit begint met een toegankelijk en laagdrempelig aanbod van de hiervoor benodigde kennis, contacten en externe ondersteuning. OneWorldMarket voorziet hierin: www.oneworldmarket.nl

Rol maatschappelijke organisaties
Maatschappelijke organisaties spelen ook een rol op de OneWorldMarket. Zij kunnen duurzame handel faciliteren. Zij kennen de lokale (politieke en culturele) situatie goed, hebben vaak de juiste contacten en kunnen ondernemers in Noord en Zuid op weg helpen duurzame handelsketens op te zetten. OneWorldMarket vergroot de mogelijkheden tot betere samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven, tot betere uitwisseling van informatie (wie is bv. een betrouwbare handelspartner?, voor welke product liggen er kansen etc.), tot duurzame relaties tussen Noord en Zuid.

Lancering demo-versie OneWorldMarket: 11 november in NieuwsPoort
Op 11 november 2002 (11.00-13.00 uur) vindt de officiële start van OneWorldMarket plaats in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Staatssecretaris Joop Wijn (Economische Zaken) stelt dan de demo-versie van het webplatform in gebruik. In de periode na ingebruikname van de dem-versie worden de functionaliteit en content uitgebreid. OneWorldMarket is een initiatief van SMO (Stichting Maatschappij en Onderneming) en OneWorld Nederland, in samenwerking met partners uit het Zuiden.