Met één druk op de knop realtime inzicht in de prestaties op het gebied van duurzaamheid, om zo nodig sneller en gerichter bij te sturen. Deze stap zet de Brabantse slibverwerker SNB in het monitoren van de ecologische voetafdruk, met ondersteuning van het gespecialiseerde bureau Salacia Solutions.

Met het verder professionaliseren van duurzaamheidsmonitoring wil SNB sneller de ambitie realiseren om energieneutraal, CO2-neutraal en zo circulair mogelijk te zijn. Salacia Solutions, actief op het snijvlak van duurzaamheid en ICT, maakt het mogelijk dat SNB de uitstoot van met name stikstof en broeikasgassen voortaan altijd actueel in beeld heeft.

Geen ingewikkelde berekeningen meer

Het partnership tussen SNB en Salacia Solutions is in januari 2022 bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. SNB-directeur Silvester Bombeeck noemt het partnership met Salacia Solutions een logische vervolgstap in het verder verduurzamen van het slibverwerkingsproces. “SNB is al jaren bezig om haar milieuvoetafdruk te verkleinen. Om hier goed inzicht in te krijgen zijn vaak ingewikkelde berekeningen nodig, zoals een LifeCycleAnalyse. Dergelijke berekeningen doe je dan ook niet elke dag. Met de oplossing van Salacia hebben we continu inzicht in onze milieuprestaties, waardoor het eenvoudiger wordt om bij te sturen. Dat is een belangrijke stapvoorwaarts om onze duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen realiseren”, aldus Bombeeck.

Volledig geautomatiseerde duurzaamheidsmonitoring

Salacia Solutions zorgt ervoor dat de milieu-impact via een geavanceerde rekenomgeving op basis van bestaande operationele data en andere milieu-indicatoren realtime zichtbaar is, legt medeoprichter Kees Kerstens uit. “We realiseren een directe koppeling met de databases en halen daaruit de relevante informatie die nodig is om de impactberekening te maken. Dat gebeurt volledig geautomatiseerd. Die impactinformatie is in een dashboard permanent beschikbaar voor SNB, zodat indien nodig bijgestuurd kan worden”, aldus Kerstens.

SNB is een voorbeeld voor andere bedrijven

Hij ziet onder invloed van Europese milieuregelgeving de vraag naar duurzaamheidsmonitoring een grote vlucht nemen. “SNB kan als voorbeeld gelden voor veel andere bedrijven, die nu nog per kwartaal of jaarlijks inzicht hebben in hun impact. SNB is een van de koplopers in de transitie naar een circulaire economie en wij zijn koploper op het gebied van duurzaamheidsmonitoring. Impactmonitoring wordt een hele nieuwe tak van sport die zich razendsnel ontwikkelt. De EU gaat bijvoorbeeld accountantscontrole op duurzaamheidsgegevens voorschrijven. Ook wil de EU één gestandaardiseerde manier van meten, toepasbaar in heel Europa. Doel is halvering van de broeikasgasemissies in 2030. Het is nu 2022, dus de tijd dringt”, zegt Kerstens.