In deze blogreeks geven 2BHonest experts hun visie over interessante topics die ze in de praktijk tegenkomen als duurzaamheidsconsultant. In dit artikel gaat  Sivan van Leerzem in op wat je kan verwachten wanneer je kiest voor de SBTi Corporate Net-Zero Standard als klimaatstrategie.

Bedrijven kunnen ervoor kiezen zich te committeren aan ‘SBTi Net-Zero’. Wat is dit ook alweer precies?

Tijdens het klimaatakkoord van Parijs is er wereldwijd afgesproken dat de opwarming van de gemiddelde jaartemperatuur van de aarde beperkt moet worden tot 2 graden Celsius – met als ultiem doel 1,5 graad. Dit bereik is door wetenschappers bepaald als veilig. Het Science Based Targets Initiative (hierna: SBTi) is opgericht vanuit verschillende invloedrijke partijen met als doel bedrijven te helpen hun klimaatstrategie af te stemmen op het Parijs-akkoord. Dit doet SBTi door te helpen berekenen in hoeverre de CO­­₂-emissies van een bedrijf gereduceerd moeten worden om, uiterlijk in 2050, te voldoen aan de 1,5 graad. Bedrijven kunnen hun doelstellingen bij SBTi laten valideren en een reductiepad opstellen in lijn met het Parijs-akkoord.

Waarom zou je als bedrijf een SBTi Net-Zero strategie willen volgen? Het klinkt inderdaad best ambitieus.

De vraag die wij aan bedrijven stellen is: Wil je voorop lopen of wil je achter de feiten aanlopen?Overheden binnen de EU streven op dit moment al naar hetzelfde ambitieniveau als SBTi Net-Zero. Wetgeving is al in de maak, denk aan CO₂-beprijzen, Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) en de CSRD. Bedrijven gaan dus sowieso de gevolgen ervaren van de keuzes die overheden (EU, NL en lokaal) maken. Het is daarom een strategische zet om SBTi te volgen. Ook zien we dat bedrijven door leveranciers, klanten of een moederbedrijf worden gevraagd om zich te committeren aan SBTi omdat zij er al de noodzaak van inzien. Daarnaast geeft het rust en focus om een wetenschappelijk bepaald doel te hebben in een wereld waarin er zoveel verschillende meningen zijn over hoe je het beste klimaatverandering tegen kunt gaan als bedrijf. SBTi biedt een stip aan de horizon.

Als je een SBTi Net-Zero doel zet zeg je niet alleen: ‘Wij gaan onze emissies reduceren’ maar ook: ‘Wij geloven in een wereld waarin we dat samen doen’

Welke uitdagingen kom ik tegen als ik kies voor een SBTi Net-Zero strategie?

De grootste uitdaging zit in je afhankelijkheid van ketenpartners. Hoe ga jij zorgen dat jouw leveranciers hun emissies reduceren? Bij voedsel- en agribedrijven zien we dat 95% van hun uitstoot in scope 3 zit. Het gros hiervan vindt plaats in de landbouw, soms aan de andere kant van de wereld. In de bouwsector vormt de productie van staal en beton een groot aandeel van de totale voetafdruk. Ook het feit dat er nog niet overal oplossingen voor zijn om emissies te reduceren maakt dat je niet altijd van je reductieplan een actieplan kunt maken. Er spelen al veel ontwikkelingen, maar we zijn er nog lang niet. Hoe krijg je leveranciers zo ver dat zij hun hijskranen elektrisch maken terwijl dat vier keer zoveel kost? Hoe krijg je genoeg groene stroom op de bouwplaats?

Een andere uitdaging is het berekenen van een CO₂-voetafdruk en het controleren van SBTi doelen, dit vraagt best wat klimaatkennis. Bij 2BHonest hebben we een klimaat-team opgericht die ontwikkelingen op de voet volgt en regelmatig bij elkaar komt. Dit helpt ons om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen met hun klimaatstrategie.

Wat adviseert 2BHonest bedrijven om toch van plan tot actie over te kunnen gaan?

Bedrijven moeten van hun eiland afkomen en meer op sectorniveau gaan denken over de vraag: Hoe kun je gezamenlijk zorgen dat bedrijven een radicale transformatie doorgaan? Nodig de sector uit om met je te gaan samenwerken. Als jij een SBTi Net-Zero doel zet zeg je niet alleen: ‘Wij gaan onze emissies reduceren’ maar ook: ‘Wij geloven in een wereld waarin we dat samen doen, en vragen daarom van onze klanten en leveranciers om hieraan mee te werken’.

In lijn hiermee gaat het 2BHonest klimaatteam binnenkort ook ‘Net-Zero Boostersessies’ organiseren voor bedrijven. In deze ronde-tafel gesprekken zullen we onze kennis delen en samen met praktiserende bedrijven of bedrijven met interesse in SBTi aan de slag gaan met de uitdagingen die op ons pad liggen.

 

Voorafgaand aan het grote congres Purpose Day XL ‘The Road to Net Positive’ op 18 april zal in de ochtend een CEO ontbijt plaatsvinden o.l.v. Paul Polman en mede georganiseerd door UN Global Compact Network Netherlands. Deelnemende CEO’s zullen zich daar dan committeren aan de SBTi Net-Zero. Voor ondernemingen >500 werknemers. Interesse? Neem contact op met Marco Swan! Er zijn diverse ondernemingen die deel gaan nemen en ook zal Ingrid Thijssen van VNO-NCW erbij aanwezig zijn!