“We hebben hier een mooie innovatie op het gebied van klimaatverandering”, vertelt Vincent Mooij, Business Development Manager bij SITA. “Door de SITA CO2-scan kan een bedrijf voor het eerst zien in welke mate de inzameling en verwerking van haar afval bijdraagt aan een vermindering van CO2-uitstoot en daarmee aan de doelstellingen van het klimaatverdrag van Kyoto.”

Het milieu-instrument dat de naam ‘SITA CO2-scan’ draagt, wordt door SITA gebruikt om met klanten te komen tot de meest duurzame afvaloplossing. “Het is bekend dat afvalmanagement een belangrijke rol speelt op het gebied van milieu en omgeving. Nieuw is dat SITA afvalverwerking kan vertalen naar CO2-uitstoot en dat SITA dit effect nu per klant inzichtelijk kan maken.”
CO2 is een abstract begrip. Daarom rekent de CO2-scan van SITA de gegevens ook om tot een aantal dat meer tot de verbeelding spreekt: een besparing in gereden autokilometers.

“SITA is een afvalbedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan”, vertelt Mooij. “De vermindering van CO2-uitstoot is een belangrijke leidraad voor de afvalindustrie in het algemeen en voor SITA in het bijzonder.”

CO2 en afval – achtergronden

Afval wordt een grondstof
Door afval te recyclen kan wereldwijd de uitstoot van CO2 worden beperkt. En wel omdat het gebruik van nieuwe grondstoffen hierdoor niet nodig is. IJzer is in dit geval een goed voorbeeld. Hergebruik van een fietswiel maakt het hele proces van ijzererts delven, ijzer produceren en het fietswiel maken, overbodig. Dus: hergebruik leidt tot vermindering van CO2 -uitstoot.
Daarnaast kan afval worden gebruikt voor het opwekken van energie. Hierdoor wordt het gebruik van fossiele brandstoffen aanzienlijk verminderd. Afval is dan niet langer slechts afval, het is tevens een nieuwe grondstof.

CO2
Bij de productie van allerlei soorten materialen komt CO2 vrij. CO2 staat ook wel bekend als broeikasgas. De uitstoot van CO2 wordt gezien als een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering.
Industrielanden hebben in 1997 het verdrag van Kyoto getekend. Hierin zijn de maatregelen voor het terugdringen van de uitstoot van CO2 vastgelegd en zijn de doelstellingen voor alle landen bepaald.