Van Driel: “De huidige situatie vraagt om een innovatieve manier van ondernemen.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dan ook hard nodig, nu en in de toekomst.
Ik vind het spannend om hieraan een bijdrage te leveren.”
Simon van Driel volgt Margreeth de Boer op, die vanaf de oprichting bestuursvoorzitter is
geweest. MVO Nederland neemt binnenkort officieel afscheid van mevrouw De Boer.