ABN Amro heeft het rapport ‘Visie op sierteelt’ gepubliceerd, dat als ondertitel draagt ‘Toekomstbestendig door transparantie over duurzaamheid’. De sierteelt heeft in 2020 ondanks de vele beperkingen een relatief goed jaar gehad. Bloemen en planten staan steviger op de kaart. De sector heeft het maatschappelijk tij mee: bedrijven en overheden onderkennen het belang van een groenere omgeving. Aanhoudende inzet op duurzaamheid en heldere communicatie hierover blijft onontbeerlijk. Ondanks alle beperkingen was 2020 voor de siertelers een relatief goed jaar. Met een online besteld bloemetje staken mensen elkaar een hart onder de riem en met pot- en perkplanten werd meer groen in en rondom het huis aangebracht. 

Volgens de transactiedata van ABN AMRO namen in 2020 de onlinebestedingen aan bloemen en de bestedingen bij tuincentra flink toe.

De populariteit van bloemen en planten zal naar verwachting hoog blijven. Ze hebben namelijk het maatschappelijk tij mee. Zo is er steeds meer aandacht voor groen in de tuin, in huis en in kantoren. Op verschillende plekken in Nederland vinden acties plaats om burgers te bewegen om van een tegeltuin over te gaan op groen. Een groene tuin verhoogt de biodiversiteit, helpt tegen hittestress en kan bovendien het regenwater beter verwerken. Ook op daken komt meer groen. Verder investeren kantoren en scholen in planten omdat die helpen bij de concentratie en stressverlagend kunnen werken. De toegenomen interesse voor groen en de bevestiging vanuit de wetenschap is een gunstige ontwikkeling voor de sierteeltsector.

Daarnaast speelt de maatschappelijke discussie over de verdeling van schaarse middelen, zoals grond, water, ruimte en energie. De discussie speelt nu nog vooral bij voedsel, maar ABN AMRO verwacht dat de discussie zich ook gaat afspelen in de sierteeltsector. Het is daarom belangrijk dat de sector consumenten duidelijk maakt dat er al volop gewerkt wordt aan verduurzaming. Consumenten kunnen nu al kiezen voor MPS-gecertificeerde bloemenwinkels, en bij de aankoop van planten selecteren op basis van een ‘on the way to planet proof-label’. Helaas zijn deze keurmerken nog beperkt beschikbaar en is versnelling nodig. ABN AMRO verwacht dat over tien jaar 30 procent van de sierteeltproducten een consumentenkeurmerk heeft.

Om relevant te blijven is het daarnaast nodig om verder te kijken dan enkel het verduurzamen van de sierteeltproducten zelf en te werken aan een circulaire productie. Restmateriaal op basis van planten en bloemen kan dienen als waardevolle grondstof voor de industrie. Hierbij valt te denken aan hoogwaardige plantaardige stoffen voor de farmacie en vezels voor verpakkingsmateriaal, isolatie en kleding. ABN AMRO verwacht dat het mogelijk zou moeten zijn om in 2030 vijf procent van de totale omzet uit de extra opbrengsten van restmateriaal te halen.

Door actief een rol te spelen in de circulaire economie, de consument helder te informeren over de duurzaamheid van de producten en het promoten van de toename van welzijn in steden en kantoren door meer groen, kan de sierteeltsector ook de komende jaren zijn positie behouden.