SER schenkt aandacht aan werken in de circulaire economie

“Bij het traditionele werk is het stampen. Dit was weer een uitdaging”. Een citaat van een timmerman die aan circulaire projecten werkt. Het staat in de SER-uitgave ‘Sociaal Circulair, werken in de circulaire economie.’ Daarin komen werknemers aan het woord die al dagelijks te maken hebben met circulair werken. Ook staan er visies in van diverse partijen die met de sociale kant van de transitie te maken hebben.

‘Sociaal Circulair’ is een digitaal magazine en hier te lezen.

Deze uitgave heeft als doel meer aandacht te vestigen op de rol van de werknemers bij de omslag naar een economie waar alle grondstoffen worden hergebruikt. De overheid wil dat in 2050 Nederland helemaal circulair werkt. Op veel plekken wordt onder de regie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hard gewerkt dit vorm te geven. De zogenoemde ‘Sociale Agenda’, staat daarbij nog in de kinderschoenen.

Bij een circulaire economie ontstaan andere banen en zijn andere vaardigheden nodig. Circulair ontwerpen bijvoorbeeld vraagt om andere kennis van materialen. Als we spullen hergebruiken moeten er ook mensen zijn die dat goed uit elkaar kunnen halen en waar nodig reviseren. “Een gouden toekomst voor de vakman” zegt een van de geïnterviewden.

Over veel van deze vraagstukken is nog weinig bekend. Ook wordt nog weinig over gesproken, laat staan dat er beleid voor wordt gemaakt. Met persoonlijke verhalen, visies van deskundigen en facts and figures komt het spotlicht ook meer op de werknemers

Share Button