De Europese Commissie heeft onlangs een openbare consultatie over duurzaamheid in ondernemingsbestuur afgerond. De Sociaal Economische Raad (SER) leverde input hiervoor.

De consultatie had tot doel gegevens en standpunten van belanghebbenden te verzamelen met betrekking tot een mogelijk initiatief inzake duurzame corporate governance, met inbegrip van due diligence-wetgeving. Commissaris Didier Reynders komt naar verwachting in juni met een wetsvoorstel, waarbij de uitkomsten van deze consultatie als input voor zijn voorstel worden gebruikt. Lees de volledige input (Engels) van de SER op de consultatie.

Verantwoord ondernemen draagt bij aan het economisch herstel na de coronacrisis en aan de veerkracht en ontwikkeling van bedrijven op de lange termijn. De antwoorden van de SER op de gestelde vragen door de Europese Commissie zijn onder meer gebaseerd op het recente advies ‘Samen werken aan Duurzame Ketenimpact‘. De SER stelt in dit advies dat een combinatie van brede wetgeving op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en sectorale samenwerking elkaar versterken.

Lees ook het discussiestuk ‘Signals of Seriousness for Human Rights Due Diligence’ van Shift over mensenrechten en due diligence. Dit voorstel is eveneens ingebracht tijdens de EC-consultatie.