In juni jl. zijn de nieuwe richtlijnen van het GRI verschenen. Het gaat over duurzaamheidsverslaggeving van ondernemingen: integrale verslaggeving over de prestaties op het gebied van milieu, sociaal-ethiek en economie. Veel bedrijven (waaronder Shell, Heineken, Proctor & Gamble) hebben het concept inmiddels geadopteerd. Vele tientallen verslagen op GRI-basis zijn al verschenen. Het zal de toekomst worden voor verslaggeving van ondernemingen.

Op het seminar (aanvang 14.30 uur, SNS Reaal te Utrecht) zullen de nieuwe richtlijnen worden toegelicht. U ontvangt daarbij tevens de Nederlandse vertaling. Sprekers zijn afkomstig van de UNEP/GRI stuurgroep, DHV, SNS Asset Management en Amnesty International.

Het seminar is bedoeld voor bedrijven, de financiele wereld, stakeholdersgroeperingen en media.
Zie de link naar het downloadable programma en aanmeldingsformulier!