SDG’s doen met rasse schreden hun intrede in de vastgoedsector

Vastgoedprofessionals zijn nog nauwelijks bekend met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, maar krijgen er meer en meer mee te maken. Dit blijkt Duit de white paper ‘Sustainable Development Goals en de vastgoedsector’ die vandaag verschijnt en waarmee Stratego Advies de SDG’s voor de vastgoedsector in kaart heeft gebracht. Aan de paper ligt een enquête-onderzoek ten grondslag onder bijna 100 vastgoedprofessionals. Aanvullend heeft bovendien een uitgebreid literatuuronderzoek plaatsgevonden. 

Pensioenfondsen en institutionele beleggers geven aan dat niet alleen een steeds groter deel van het geïnvesteerde kapitaal boven gemiddeld duurzaam moet presteren. Het moet ook een positieve bijdrage leveren aan de SDG’s en dan met name in de gebouwde omgeving, in duurzaam vastgoed wel te verstaan. Nu ook gemeenten bezig zijn SDG-beleid te formuleren, onder andere vanwege de steeds verdergaande verstedelijking in ons land, doen de vastgoedsector en de bouw er goed aan de lead te nemen in het opstellen van een (lokale) SDG-agenda voor de gebouwde omgeving, compleet met een bijbehorend set van indicatoren en concrete doelen.

SDG’s en maatschappelijke impact

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn een ambitieus pakket van zeventien doelstellingen voor een wereldwijde duurzame ontwikkeling. In binnen- en buitenland worden de SDG’s door steeds meer bedrijven gezien als een kans om hun businessmodellen te versterken, vooral waar het gaat om maatschappelijke waardecreatie. De SDG’s bieden daartoe een prima kader, waarbij financiële en maatschappelijke doelstellingen en rendement tegen elkaar kunnen worden afgewogen. 

Top 5 voor de gebouwde omgeving

In de ogen van vastgoedprofessionals is SDG11, die gaat over duurzame steden en gemeenschappen, veruit het belangrijkste SDG als het gaat om vastgoed- en gebiedsontwikkeling en duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Betaalbare en duurzame energie (SDG7), goede gezondheid en welzijn (SDG3), verantwoorde consumptie en productie (SDG12) en klimaatactie (SDG13) completeren de top vijf. Dat zijn dezelfde vijf SDG’s waaraan pensioenfondsen en institutionele beleggers prioriteit geven en waarin ze vooral investeren. En het zijn dezelfde SDG’s waarnaar meestal de aandacht uitgaat vanuit gemeenten. 

Grote stedelijke dimensie

Belangrijk verschil echter is dat SDG11, die gaat over duurzame steden en gemeenschappen, voor gemeenten behalve een ‘harde’ fysieke kant ook een ‘zachte’ sociale kant heeft. Duurzaamheid gaat aldus over meer dan techniek en innovatie. Het gaat ook over de beschikbaarheid van voldoende en betaalbare woningen, werkgelegenheid en toegang tot de arbeidsmarkt, voor iedereen toegankelijke faciliteiten en voorzieningen, goede sanitatie, gezonde voedsel- en drinkwatervoorziening, leefbaarheid en veiligheid. Daarmee houdt SDG11 direct en indirect verband met heel veel andere SDG’s en kennen de SDG’s een grote stedelijke dimensie. Meer dan op het eerste gezicht misschien lijkt. 

Lokale SDG-agenda voor de gebouwde omgeving

“Voor de vastgoedsector en de bouw biedt dat kansen”, aldus Bas van de Griendt van Stratego Advies. “Willen immers de investeringen van onder meer pensioenfondsen en beleggers en het beleid van gemeenten financieel en maatschappelijke renderen en impact hebben, dan vraagt dat om een lokale invulling van de SDG’s die aansluit bij de lokale realiteit en lokale behoeften. En dat is bij uitstek het domein van vastgoed- en gebiedsontwikkeling en daarmee van projectontwikkelaars en bouwers. Zij zouden daarmee de lead kunnen nemen in het opstellen van een lokale SDG-agenda voor de gebouwde omgeving, die nu nog ontbreekt, compleet met bijbehorende indicatoren en doelen.” 

Kik hier voor meer informatie en om de white paper ‘Sustainable Development Goals en de vastgoedsector’ te bestellen (digitaal of op papier)

Share Button