Scriptie over MVO wint prijs Wereldbank en AIID

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft zeker een positieve invloed op ontwikkelende economieën, maar ook belangrijke beperkingen. Dit concludeert SOMO-medewerker Francis Weyzig in zijn afstudeerscriptie 'Corporate social responsibility in Mexico', waarmee hij op 23 mei 2005 de prijs voor beste scriptie over internationale ontwikkeling van 2004 ontving. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt door de AIID en de Wereldbank.

De winnende scriptie beschrijft de invloed van MVO op het gedrag van Nederlandse multinationals in Mexico, en daarmee op hun bijdrage aan economische ontwikkeling. Neo-klassieke economen stellen dat MVO slecht is voor economische ontwikkeling, vanwege de kosten voor bedrijven. In zijn onderzoek laat Francis zien dat MVO juist een positieve invloed heeft. Tegelijk blijkt dat MVO ook belangrijke beperkingen heeft. Op sommige bijdragen aan de economie, zoals belastingafdracht, werkgelegenheid en technologieoverdracht, heeft MVO helemaal geen invloed. Bovendien is er vaak een enorme kloof tussen wat een bedrijf zegt en wat het doet. In sommige gevallen was de gedragscode van een multinational niet eens bekend bij het management in Mexico. Francis: “Er kan dan ook nog heel wat verbeterd worden aan het MVO-beleid van Nederlandse multinationals. En ontwikkelingslanden hebben daar baat bij.”

Share Button