Het ministerie van Economische Zaken hecht veel waarde aan innovatie omdat het een vliegwiel is voor economische ontwikkeling. Vandaar dat het ministerie via Innovatie Prestatie Contracten, waarvoor een brancheorganisatie altijd als tussenpersoon fungeert, subsidie verleent aan innovatieplannen van bedrijven. Zij kunnen rekenen op maximaal vijftig procent subsidie op de kosten die gepaard gaan bij innoveren. Te denken valt aan de uren die bedrijven er zelf insteken of de kosten die worden gemaakt door de inhuur van derden.

De 21 bij FOSAG aangesloten bedrijven kregen in maart van dit jaar al het groene licht van het ministerie van Economische Zaken. In totaal steken deze ondernemingen ruim tweeënhalf miljoen euro in hun innovatieplannen. Circa 1,25 miljoen wordt door Economische Zaken gesubsidieerd.