Duurzaamheid heeft met zowel milieu-aspecten als sociale aspecten (bijvoorbeeld kinderarbeid) te maken. De Programmadirectie Duurzaam Inkopen van het ministerie van VROM is bezig duurzaamheidscriteria te ontwikkelen voor tachtig productgroepen, zoals bedrijfskleding, ICT, reis- en verblijfkosten, kantoorartikelen en catering. Minister Cramer van VROM heeft duurzaam inkopen tot een van de prioriteiten van haar beleid verklaard. De rijksoverheid heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2010 voor 100 procent duurzaam in te kopen. Ook wil het Rijk stimuleren dat de decentrale en sectorale overheden, waaronder de schappen, zichzelf ambities stellen ten aanzien van duurzaam inkopen.

De Programmadirectie en SenterNovem organiseren daarom samen met de SER een bijeenkomst waarin wordt ingegaan op wat duurzaam inkopen is, wat de voordelen ervan zijn en hoe je duurzaam inkoopt. De bijeenkomst is gericht op twee doelgroepen binnen de schappen: op de beleidsbepalers en op de medewerkers die belast zijn met inkoop in de dagelijkse praktijk.