Een krachtige en slagvaardige economie. Wendbaar, innovatief en duurzaam. Dat is het beeld van het Nederland van de toekomst dat het schaduwkabinet heeft. Hoe het schaduwkabinet dat wil bereiken? Dankzij de creativiteit en veerkracht van onze ondernemers. Want groot-, midden- of kleinbedrijf of ZZP-er: ondernemers zijn de echte aanjagers van onze economie en zij zorgen voor de broodnodige innovatie. Laat ze doen waar ze goed in zijn: hard werken, kansen creëren, banen scheppen. Dan volgt de rest vanzelf.  

Samenvatting van De Groeiagenda voor Nederland van het schaduwkabinet

 

Het enige dat het schaduwkabinet van de overheid vraagt: schep de voorwaarden. Zodat onze ondernemers de economie van Nederland weer kunnen laten groeien. Organiseer nieuwe vormen van kredietverstrekking – zoals de oprichting van een nationale ondernemersbank – waar óók de bakker om de hoek weer terecht kan. Want zonder investering geen innovatie en geen groei. 

Durf een onderscheid te maken tussen groot en klein. Laat voor kleine ondernemers minder of minder complexe regels gelden dan voor de grote multinationals. Zet in op langdurige lastenverlichting, vooral voor het kleinbedrijf. Geef van elke euro lastenverlichting twee derde aan kleine bedrijven. Als ondernemers in het kleinbedrijf weerbaar en wendbaar zijn, zorgen zij voor de noodzakelijke groei van onze economie.   

Maak duidelijke keuzes voor de toekomst, formuleer daarvoor harde, meetbare targets en voer daar vervolgens consistent beleid op. Durf te kiezen voor de langere termijn. Als de overheid dát doet, doen de ondernemers de rest.

Met vijf heldere ambities tonen de leden van het schaduwkabinet hún keuze voor de toekomst van Nederland. Binnen tien jaar is Nederland als het aan hen ligt:

1 een start-up-land: het Silicon Valley van Europa

2 een land met aanzienlijk meer maakindustrie dan nu, die koploper is in het ontwikkelen van hoogwaardige duurzame totaaloplossingen

3 een voorbeeld voor anderen op het gebied van circulaire economie: duurzaam ondernemen lóónt

4 een open wereldland dat volop exporteert en waar buitenlandse bedrijven welkom zijn.

5 zet vol in op regionale economische ontwikkeling

Daarvoor heeft het schaduwkabinet acht harde targets gesteld waar consistent beleid op gevoerd zou moeten worden:  

Wat volgens ons die harde meetbare targets moeten zijn?

1 Jaarlijks 2% groei van duurzame maakindustrie in Nederland

2 Jaarlijks 3% van het BBP investeren in innovatie

3 In 2015 staan we in de top 10 van de Doing Business Index van de Wereldbank

4 Uiterlijk in 2017 hebben we 3% duurzame, structurele groei

5 We streven naar een begrotingsevenwicht in 2018 

6 In 2020 staan we in de top 5 van de wereld op het gebied van economische vernieuwing en duurzaamheid

7 In 2020 exporteert 25% van het aantal kleinere bedrijven naar het buitenland (nu: 11%)

8 In 2020 is het aantal start-ups verdubbeld ten opzichte van nu

Ook doet het schaduwkabinet concrete voorstellen hoe die ambities en targets te realiseren. Een paar in het oog springende zijn:

–          de oprichting van een nationale ondernemersbank om de kredietverlening onder de
€ 250 000 weer op gang te brengen

–          geef extra ruimte aan kleine bedrijven: geef twee derde van elke lastenverlichting aan kleine bedrijven

–          investeer in het aanpassingsvermogen van bedrijven, dat is het kapitaal van de economie

–          de invoering van de Algemene OntwikkelingsWet, gericht op een leven lang leren. Onderwijs wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, overheid en bedrijfsleven

–          de aanstelling van een nieuwe generatie ‘overleggers’, los van de oude instituties en belangenverenigingen, gericht op het ontwikkelen van een moderne overlegeconomie

–          zorg dat iedereen zijn eigen preventieve gezondheidszorger wordt

–          schaf het huidige topsectoren beleid af en sluit aan bij de Grand Challenges van de Europese Unie.

 

 

De Groeiagenda voor Nederland is te lezen op de website www.onl.nl