‘De grootste crisis waar we vandaag mee geconfronteerd worden, is niet de klimaatverandering, niet de groeiende sociale ongelijkheid in de wereld, niet het vluchtelingenprobleem en niet het voedseltekort. De belangrijkste crisis waar we voor staan, is de waardencrisis. Ons systeem negeert de échte waarde van dingen. Het systeem is compleet verrot.’  Zo startte Kees Klomp, directeur SMO, vrijdag 7 december de creathon van de Schaal van Betekenis op de Amsterdamse Zuidas.

‘De waardencrisis ligt ten grondslag aan alle andere crises. Als we díe oplossen, lossen we alle crises op. Het probleem is dat datgene wat we niet in geld kunnen uitdrukken in ons systeem niet bestaat.’ Liefde voor onze naasten en goed doen voor de wereld om ons heen hebben geen waarde, omdat we er geen prijskaartje aan kunnen hangen. Juist daardoor blijven bedrijven onder het mom van ‘groei’ in hoog tempo doorgaan met het uitputten van de aarde en roofbouw plegen op mens en samenleving. De Schaal van Betekenis wil daar een einde aan maken door het economisch systeem van binnenuit te veranderen.

Oude en nieuwe economie komen samen

Op de creathon kwamen zo’n 200 mensen uit binnen- en buitenland af. Vertegenwoordigers van de oude en de nieuwe economie. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze een nieuw systeem willen ontwerpen dat is opgewassen tegen de uitdagingen van deze tijd. Tijdens het dagvullende programma werkten de deelnemers in roulerende groepen aan de kaders voor een nieuw meetinstrument dat de traditionele balans moet gaan vervangen. Het uiteindelijke doel van de initiatiefnemers is om te komen tot een internationale schaal die banken, investeerders en accountants helpt om betekenisvolle ondernemingen op de juiste waarde te schatten. En die bedrijven helpt om geïntegreerd te sturen op financiële, sociale en ecologische activa.

Winst maken ten koste van alles verleden tijd

‘Maatschappelijke relevantie is voor veel ondernemers tegenwoordig belangrijker dan geld’, zegt Erik Friedeberg, oprichter van de Schaal van Betekenis. ‘Voor de nieuwe generatie ondernemers draait het in de eerste plaats om impact maken. Maar als je wilt sturen op het verkleinen van je ecologische footprint, hergebruik van materialen, bijdragen aan een beter bestaan of de zorg voor volgende generaties dan geeft de balans je onvoldoende houvast. Met de Schaal van Betekenis willen we organisaties een tool geven waarmee ze precies kunnen zien hoeveel ze moeten investeren om maximaal maatschappelijk rendement te maken. En meer traditionele ondernemers willen we bewegen om andere prioriteiten te stellen door andere waarden dan geld toe te laten’, zegt Friedeberg.

Ontwikkelteam

De output van de creathon zal door een ontwikkelteam van wetenschappers, bedrijven en studenten worden gebruikt om de Schaal van Betekenis verder te volmaken.

Internationale belangstelling

Ook internationaal slaat de Schaal van Betekenis aan. Onder meer Kate Raworth heeft zich gecommitteerd om de Schaal van Betekenis internationaal op de agenda te zetten. En er wordt samengewerkt met verschillende partijen uit binnen- en buitenland die impact meetbaar willen maken, waaronder B Corp en het Australische Hatched.

Beweging

De creathon werd afgesloten met het ondertekenen van een manifest. Met het manifest verklaren de deelnemers voor altijd te willen veranderen hoe we denken over waarde. De creathon was niet alleen de start van een nieuw instrument, maar ook de start van een beweging. ‘Met de Schaal van Betekenis willen we de manier waarop we ondernemen weer in overeenstemming brengen met ons innerlijk weten’, zegt Friedeberg. ‘Zodat samenleving, natuur en economie weer met elkaar in balans komen.’

Over de Schaal van Betekenis

De Stichting Schaal van Betekenis wil de échte waarde die ondernemingen creëren, zichtbaar maken. Van sociale ondernemingen én van traditionele bedrijven. In Nederland én wereldwijd. Bovenal wil de Schaal van Betekenis de wereld van het nieuwe ondernemen en het traditionele zakendoen aan elkaar verbinden. De stichting is in 2018 opgericht door Erik Friedeberg van Manifesto, een accountantskantoor en B corp dat de droom van ondernemers centraal stelt. De Schaal van Betekenis wil de overgang naar de betekeniseconomie versnellen door open source een tool te ontwikkelen die ondernemingen helpt om hun echte waarde meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken