Lex de Bruijn en André Visser ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst tussen FIRA en Keurmerk Sociale Onderneming in Den Haag. Deze samenwerking gaat borg staan dat de mens in het Maatschappelijk Verantwoord/Betrokken Ondernemen (MVO/MBO) meer centraal komt te staan, dan nu het geval is.

“We vinden dat de mens onvoldoende vertegenwoordigd is binnen MVO/MBO, dat kan beter”, aldus André Visser, initiatiefnemer van het Keurmerk Sociale Onderneming. “Ieder bedrijf, zonder uitzondering, dient in zijn corebusiness het sociaal ondernemerschap uit te dragen en vorm te geven. Het Keurmerk toetst dat op 3 pijlers: Mens en Maatschappij, Mens en Arbeidsmarkt en Mens en Milieu. Daar wordt door het Keurmerk op getoetst. Deze sociale paragraaf laat zien dat het bedrijf zich sociaal opstelt en een goede werkgever is. En dat kan zichtbaar gemaakt worden door het gebruik van het Keurmerk. Dit Keurmerk geeft andere bedrijven een betrouwbaar beeld van de onderneming en hun MVO/MBO prestaties. Deze ondernemingen verdienen een preferente positie bij het vergeven van opdrachten. Door de samenwerking met FIRA weten wij ons verzekerd van een betrouwbare verificatie en publicatie.”

Lex de Bruijn van FIRA: “Bedrijven vinden het steeds belangrijker dat zij voor hun maatschappelijk verantwoord ondernemen ook de erkenning krijgen. Met het behalen en uitdragen van het Keurmerk maken zij dat manifest. Het Keurmerk Sociale Onderneming biedt de definitie en kader voor die betrokkenheid en geeft de gelegenheid te laten zien dat het uiteindelijk altijd om de mens gaat. Het Keurmerk Sociale Onderneming is uniek in de markt omdat bedrijven niet alleen een certificaat ontvangen, maar ook een inhoudelijk rapport dat men direct kan delen met klanten en andere relaties. De samenwerking met het Keurmerk geeft ons de mogelijkheid onze klanten beter te bedienen en meer bedrijven te enthousiasmeren hun sociale paragraaf openbaar te maken op ons platform.”

FIRA

FIRA is een verificatiebureau en verifieert MVO/MBO-informatie van bedrijven en instellingen en maakt op deze wijze maatschappelijk verantwoord ondernemen bespreekbaar. Het FIRA Platform is een digitaal register waar bedrijven (leveranciers) hun MVO/MBO-prestaties zichtbaar maken aan klanten (inkopers). FIRA verifieert de MVO/MBO-rapporten zodat de informatie betrouwbaar is.

Keurmerk Sociale Onderneming

Het Keurmerk Sociale Onderneming is het keurmerk dat zich richt op maatschappelijk betrokken ondernemen (MVO/MBO). Een keurmerk die de mens centraal stelt. Het Keurmerk Sociale Onderneming certificeert ondernemingen en organisaties die sociaal betrokken zijn in de samenleving. Stakeholders vinden het steeds belangrijker dat bedrijven sociale betrokkenheid laten zien. Niet alleen de Nederlandse overheid, maar ook steeds meer bedrijven stellen eisen aan MVO/ MBO vanuit aanbestedingen en het verstrekken van opdrachten.

Voor meer informatie: www.fira.nl en www.keurmerksocialeonderneming.nl