In de wereld gaan veel zaken goed, maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Dat is ook de reden waarom alle bij de Verenigde Naties (VN) aangesloten landen zich in 2015 een aantal doelen hebben gesteld. Deze moeten leiden tot een aantoonbare verbetering op 17 aandachtsgebieden in 2030. Thema’s als armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering zijn enkele voorbeelden. Deze thema’s zijn de kern van de Sustainable Development Goals (kortweg SDG’s) en zijn een onderdeel van de ontwikkelagenda (2015-2030) van de VN. Deze ambitieuze doelstellingen zijn alleen haalbaar als vele mensen hun schouders eronder zetten. Ondernemers spelen hierbij een zeer belangrijke rol en daarom is het van groot belang om de SDG’s onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk ondernemers om te kijken waar hun bijdrage kan liggen.

Oxfam Novib’s Ondernemers voor Ondernemers netwerk

Het Ondernemers voor Ondernemers netwerk van Oxfam Novib is een netwerk waarbinnen SDG 1 “Geen Armoede” centraal staat. Maar er is ook oog voor de andere SDG’s. Eén van die ondernemers die onderdeel uitmaakt van dit netwerk is Jeroen Beckers van Flow+. Hij nam samen met Frank Cuijpers van BIC Institute het initiatief om andere ondernemers uit het Oxfam Novib netwerk te enthousiasmeren omtrent de waarde van de SDG’s en duurzaam ondernemen in zijn algemeenheid.

Inzicht in de SDG’s

We zien dat steeds meer bedrijven stil staan bij de impact die zij als ondernemer en via hun onderneming maken of willen maken. In de praktijk blijkt dat niet altijd even makkelijk. Zeker niet als dit vanuit een strategische en holistische visie aangepakt moet worden. Waar kan ik impact maken, hoe relateer ik dat aan mijn bedrijfsstrategie en hoe kan ik mijn medewerkers daarbij een rol geven? Dit zijn terechte vragen waar Oxfam Novib haar ondernemers een handje bij wil gaan helpen. De eerste stap is dat de ondernemers via Oxfam Novib toegang krijgen tot de ID-Quickscan van BIC Institute. Middels deze scan krijgt de ondernemer niet alleen een eerste inzicht in het DNA van haar organisatie, maar ook een indicatie omtrent welke SDG’s ogenschijnlijk passen bij haar ambities.Vervolgens wordt er door Oxfam Novib en Flow+ een interactief Webinar georganiseerd waarin verdere toelichting wordt gegeven. Als de ondernemer hierdoor geïnspireerd is geraakt zal de ondernemer hiermee verder aan de slag gaan, eventueel in samenwerking met Oxfam Novib en Flow+.

Het doel van de samenwerking tussen Oxfam Novib, BIC Institute en Flow+ is ondernemers meer bewust te maken van de impact die zélf maken of kunnen maken om daarmee een bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Over Oxfam Novib, BIC Institute en Flow+

Oxfam Novib is een wereldwijde beweging van mensen die samen armoede verslaan. Zij geloven erin dat de armoede die door de mensen wordt veroorzaakt, ook door mensen kan worden opgelost. Problemen zoals honger, onveiligheid, onrechtvaardigheid en gebrek aan perspectief worden aangepakt. In samenwerking met lokale partners biedt Oxfam Novib mensen de middelen en kennis om zelf op eigen benen te staan.

BIC Institute heeft de ID-(Quick)Scan ontwikkeld. Deze is gebaseerd op jarenlange ervaring gecombineerd met de filosofie van belangrijke wetenschappers en ondernemers als Carl Jung, Simon Sinek, Robert Dilts en Gregory Bateson. De tooling geeft bedrijven inzicht en creëert een bewustwording met als doel het realiseren van een positieve verandering.

Flow+ is een organisatieadviesbureau dat ondernemers en hun onderneming begeleidt op weg naar de volgende levensfase. Door middel van een gestructureerde aanpak wordt de wereld van de ondernemer, met alle relevante vraagstukken, in kaart gebracht. Als scherp en kritisch klankbord begeleidt Flow+ bij het vinden van passende en duurzame oplossingen. De SDG’s vormen daarbij een raamwerk om de ondernemers te helpen hun duurzaamheidsambities als onderdeel van hun integrale strategie vorm te geven.3