Vandaag hebben Neptune Energy, ExxonMobil’s dochteronderneming XTO Nederland Ltd, Rosewood Exploration Ltd en EBN Capital B.V. aangekondigd dat zij een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend voor de grootschalige opslag van CO2 (CCS) in lege gasvelden in het L10-gebied in het Nederlandse deel van de Noordzee.

De samenwerking brengt de benodigde technische en commerciële capaciteiten bij elkaar. Dit vormt de basis om een gedegen aanbod voor opslag te kunnen maken voor de Nederlandse industrie die CO2 wil opslaan. Deze groep is van plan om deze L10-CCS ontwikkeling nog dit jaar naar de ‘concept select’-fase te brengen, met als doel om aan het einde van dit jaar het project FEED*-gereed te hebben en tevens de opslagvergunning aan te vragen bij de Nederlandse autoriteiten.

De gesprekken met industriële emittenten gaan in de tussentijd door in aanloop naar de openstelling van de komende ronde voor de aanvraag van de SDE++- subsidie.

“Dit is een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling van ons L10 CCS-project”, zegt Lex de Groot, Managing Director van Neptune Energy in Nederland. “CCS is cruciaal voor het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen in 2030. CCS draagt ook bij aan onze ambitie om in 2030 meer CO2 op te slaan dan er wordt uitgestoten door onze activiteiten, – scope 1 – en verkochte producten ofwel scope 3.”

“Na de succesvolle haalbaarheidsstudie kunnen we nu samen met deze partijen onze kennis op het gebied van CCS bundelen. Deze volgende, belangrijke stap zorgt ervoor dat we samen één van de grootste CCS-faciliteiten in de Noordzee kunnen ontwikkelen. Het hergebruik van onze bestaande infrastructuur hierbij maakt dat we samen niet alleen de klimaatdoelen kunnen behalen, maar ook dat dit gedeelte van de energietransitie schoner, goedkoper en sneller wordt.”

Berte Simons, programmamanager van CCUS van EBN: “We zijn verheugd om samen te werken met onze joint venture-partners in dit CCS-project waarbij we bestaande infrastructuur kunnen hergebruiken. Met onze kennis van de ondergrond en ervaring op het gebied van opslag kunnen we een nog grotere bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit project. De offshore opslag van CO2 is cruciaal om de klimaatdoelen te behalen en EBN is vastbesloten om bij te dragen aan een CO2 -neutraal energiesysteem.”

“ExxonMobil is verheugd om samen te werken met partners uit de industrie en overheid bij dit L10-CCS project”, zegt Dan Ammann, president van ExxonMobil Low Carbon Solutions. “Het afvangen en opslaan van CO2 is een bewezen, gebruiksklare technologie die de CO2-uitstoot in een aantal sectoren met de meeste emissies kan helpen verminderen en kan bijdragen aan de net-zero klimaatdoelstellingen van de samenleving.”

Deze fase van het L10 CCS-project kan potentieel jaarlijks tussen 4 en 5 miljoen ton CO2 van industriële partijen opslaan in lege gasvelden rond de L10-A, B en E-gebieden. Neptune Energy is operator van deze gebieden. Het project is de eerste fase in de ontwikkeling van het grotere L10-gebied als grootschalig CO-opslagreservoir.