Enexis, Gasunie, Alliander, Stedin, TenneT (energie), KPN (telecommunicatie & ICT) en ProRail (spoor) zijn van start gegaan met ’Fair Infra’. Via het platform groene netten gaan deze zeven grote infrastructuurbeheerders samenwerken op het gebied van energie- en emissiebesparing, het inkopen van duurzame energie en circulair- en eerlijk materiaalgebruik voor aanleg, beheer en onderhoud van netten. De ambitie werd vandaag tijdens het Dutch Power Symposium in Bunnik ondertekend.

De infrastructuurbeheerders hebben zes thema’s aangemerkt waarop ze gaan samenwerken: energiebesparing in het bedrijf, circulaire kabels en leidingen, circulair spoor, vergroenen van het energiegebruik, Fair IT en waar mogelijk het gezamenlijk gebruiken van infrastructuur.

,,Vanuit MVO Nederland zijn wij razend enthousiast over deze stap. Gezien de omvang van alle maatschappelijke infrabeheerders samen, draagt dit direct bij aan een lagere CO2-uitstoot in Nederland’’, aldus Michel Schuurman, programmamanager Circulaire Economie bij MVO Nederland. ,,En met jaarlijks miljarden aan investeringen heb je het over de grote stappen op weg naar een innovatieve, circulaire economie. Hiermee maken we meters.’’

Verlaging van eigen energieverbruik en vergroenen materiaalgebruik De zeven beheerders werken toe naar een significante verlaging van hun periodieke energieverbruik. Dat gaan ze doen door meer gebruik te maken van duurzame, opgewekte energie en efficiënter energietransport over de netten. Zo wekt ProRail al steeds meer elektriciteit op uit zonnepanelen vanaf de daken van haar treinstations en kopen KPN en TenneT voor hun bedrijfsvoering groene stroom vanuit windparken in. Gasunie is er in geslaagd om efficiënter te transporteren door de gasstromen in de netten minder te verwarmen.

Alliander en Stedin namen het initiatief voor de Fair Meter, waarbij materialen uit oude energiemeters hergebruikt worden. Materialen die gedeeltelijk weer door de andere infrabeheerders kunnen worden gebruikt zoals bij het aanleggen van spoor. Enexis zet in op verduurzaming van de circulariteitspositie bij de aanbesteding van kabels en het reduceren van technische netverliezen. Alle partijen kijken naar zoveel mogelijk hergebruik van materialen voor infrastructuur zoals kabels, leidingen en stations.

Rijksoverheid als partner

De Rijksoverheid, als aanspreekpunt voor klimaatbeleid en circulaire economie, is een belangrijke partner om de doelen in dit Mission Statement te behalen. De deelnemende infrabeheerders en de Rijksoverheid zullen in 2016 de samenwerking op Fair Infra in Nederland verder vormgeven en formaliseren. Meer over de samenwerking is te vinden www.groenenetten.org.