De ANWB en 1.000.000 druppels gaan samenwerken om een bijdrage te leveren aan een meer duurzame samenleving. De kern van de samenwerking is het delen van kennis en het gebruik maken van elkaars netwerk om een zo groot mogelijke positieve impact te realiseren met de acties rondom duurzaamheid die de beide partijen initiëren.

1.000.000 druppels

Sander Haas, PR & Communicatiemanager bij 1.000.000 druppels initiatiefnemer Asito: ‘De samenwerking met de ANWB is een geweldig voorbeeld van de doelstelling van 1.000.000 druppels. Wij willen organisaties verbinden om zoveel mogelijk duurzame kennis te kunnen ontsluiten in een zo groot mogelijk netwerk. De ANWB is expert op het gebied van duurzame mobiliteit. Met de tips van de ANWB kunnen de meer dan 400.000 mensen die 1.000.000 druppels al bereikt, stappen zetten om brandstofverbruik en CO2-uitstoot te verminderen en tegelijk geld te besparen. Dit draagt bij aan het doel van de ANWB om samen met haar leden in 2020 1 miljard liter minder brandstof verbruikt te hebben. 

Concreet

Concreet houdt de samenwerking in dat de kennis van de ANWB op het gebied van duurzame mobiliteit wordt gedeeld met alle 1.000.000 druppels partners, zowel de 530 organisaties die zijn aangesloten als de 400.000 consumenten die via deze organisaties worden bereikt. Dit zal gebeuren via de website, digitale nieuwsbrief, en de social media van 1.000.000 druppels. De ANWB zal de duurzame tips die via andere 1.000.000 druppels partners worden aangeleverd verspreiden onder haar eigen medewerkers, met als doel de gehele organisatie handvatten te geven om duurzamer te leven en werken.