Interview met Ruud van Mossevelde, coördinator programma Verduurzaming Industrie bij RVO Nederland.

Wat doe je bij RVO?

“Ik werk als coördinator van een team van 30 adviseurs voor het programma Verduurzaming Industrie. Industrie is ook een van de thema’s binnen het Klimaatakkoord. Een erg actueel en maatschappelijk thema dus. Dat maakt het extra interessant om hier aan te werken. Het programma richt zich op de invulling van de ambities en doelstellingen die in het Klimaatakkoord staan voor de industrie. Ik werk al 20 jaar bij RVO en kom uit de chemische industrie. Die bagage komt nu goed van pas.”

“RVO heeft een dubbele rol bij het thema Industrie. Enerzijds ondersteunen we het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij het maken van beleid, anderzijds voeren we beleid ook uit. Dit betekent dat we de industrie helpen bij het oplossen van hun vraagstukken over duurzaamheid. Aan ons de taak om ondernemers op dit gebied in de vijfde versnelling te zetten, zodat we de doelen uit het Klimaatakkoord zo snel mogelijk halen.”

Wat is je rol als adviseur?

“Onze rol is om verduurzaming te versnellen. Zo helpen we ondernemers die nog in de beginfase van het verduurzamingsproces zitten. Ook ondernemers die tijdens het proces tegen knelpunten aanlopen, zoals de wet- en regelgeving, kunnen bij ons terecht. Ons team heeft verschillende expertises in huis op het gebied van technologie, sectoren, infrastructuur en wet- en regelgeving. Dat maakt het werk ook zo boeiend, want bij elk vraagstuk werk je samen met collega’s vanuit een andere expertise. Hier leer je natuurlijk veel van! Ook overleg je regelmatig met verschillende externe deskundigen zoals kennisinstituten en universiteiten. Samen zoek je voor de ondernemer naar een oplossing voor zijn verduurzamingsvraagstuk.”

Hoe vind je het werken bij RVO?

“Ik heb al in verschillende functies bij RVO gewerkt. Je krijgt de ruimte om te kijken waar je interesses liggen en waar je goed in bent, zodat je jezelf daarin verder kunt ontwikkelen. Dat maakt het werken hier zo leuk. Binnen het programma waar ik aan werk vind ik het totaalpakket aan werkzaamheden erg boeiend. Enerzijds krijg je een kijkje in de keuken van verschillende organisaties, waardoor je onder andere op de hoogte blijft van de nieuwste technologieën. Anderzijds kijk je hoe je de bedrijven kan helpen en stimuleren, zodat wij in de toekomst een duurzame industrie in Nederland hebben. Waar wij voor staan als organisatie en de rol die we pakken spreken mij erg aan.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van RVO Nederland