De Groene Zaak, ondernemersvereniging voor een duurzame economie, vindt in Ruud Koornstra de juiste persoon voor de opgave van vandaag: het vormgeven van een duurzame economie voor een succesvol Nederland in de 21ste eeuw. Vorig jaar zijn internationaal doelen vastgesteld die gezamenlijk moeten borgen dat de wereld een aantrekkelijke toekomst kan bieden aan al haar bewoners (De 17 duurzame doelen van de UN, en de klimaatdoelen van Parijs). Om deze doelen in 2030 te kunnen halen is stevig beleid nodig dat de samenleving dient en ondernemers laat excelleren in het creëren van waarde voor investeerders, mensen en de natuur.

Volgens Marjolein Demmers, sinds 1 juli directeur van De Groene Zaak, laat de vereniging met de keuze voor Ruud Koornstra als bestuursvoorzitter zien dat een volgende fase is aangebroken en is hij degene die waarde kan creëren die nu cruciaal is voor de leden van De Groene Zaak. De koplopers in duurzaam ondernemen werken constant aan het vergroten van hun positieve impact, door met innovatieve en disruptieve business-concepten bestaande en nieuwe markten te ontwikkelen. Hun leiderschap is belangrijk voor het benutten van kansen en het halen van bovengenoemde doelen. De overheid is hard nodig om een context te scheppen waarin deze ondernemers worden beloond en waarin verandering wordt gestimuleerd.
Voor ons is de komende regeerperiode cruciaal, stelt De Groene Zaak. Het belang en de urgentie van een duurzame economie is inmiddels zo duidelijk dat nu daadwerkelijk fors aan het roer moet worden gedraaid. Niet met losstaande maatregelen, maar met een structurele en samenhangende herziening van het economisch bestel. Zo moet het belastingstelsel grondig worden hervormd en vergroend ten behoeve van groei in werkgelegenheid en afname van vervuiling.

Het initiatief voor de bestuurswissel kwam van Stef Kranendijk, voorzitter sinds maart 2013, ondernemer en voormalig CEO van Desso, bekend vanwege de succesvolle implementatie van de Cradle to Cradle filosofie (Circulaire Economie). Sinds Stef in maart 2013 Martin van Rijn heeft opgevolgd als bestuursvoorzitter, heeft hij samen met directeur Marga Hoek veel bereikt. De Groene Zaak heeft cruciaal bijgedragen aan de totstandkoming van het Energieakkoord, is de regionale partner geworden van het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en heeft zich stevig gepositioneerd richting politiek en ministeries. Ook hebben we Het Groene Brein opgericht, vele business projecten opgestart die de verduurzaming versnellen en zijn we in Brussel inmiddels bekend, met name op het thema circulaire economie. Stef: “Nu is het tijd voor de volgende fase. Ruud Koornstra heeft daar een uitstekend profiel voor. Hij zal met De Groene Zaak alles op alles zetten om de koppositie van Nederland op het gebied van innovatie, kennis, creativiteit en ondernemerschap te verbinden en om te zetten in business voor een betere wereld”. Stef blijft bestuurslid en zal vanuit zijn internationale business-initiatieven een stevige aanjager blijven van de groei van De Groene Zaak.

Ruud Koornstra is bestuurslid van het eerste uur, en volgt (na Roger van Boxtel en Martin van Rijn) nu Stef Kranendijk op als voorzitter. Duurzaam ondernemerschap en innovatie is Ruud Koornstra op het lijf geschreven. Na een carrière als tv-producent stond hij aan de wieg van de groenestroom transitie, doorbrak hij als disruptief ondernemer de dominantie van de verspillende gloeilamp, doorzag hij als een van de eerste de kansen van de elektrische auto en initieerde hij diverse startups in nieuwe mobiliteitsconcepten. Ruud zet zich op vele manieren en met succes in om oude denkpatronen te doorbreken en transities te versnellen. En dat is hard nodig.