Door het coronavirus zijn Nederlanders zich meer dan ooit bewust van de gevolgen van klimaatverandering. Zo vindt maar liefst 80 procent dat we zuiniger moeten omgaan met het klimaat en is ruim de helft bereid het eigen reisgedrag hiervoor blijvend aan te passen. Dat blijkt uit onderzoek dat Ipsos in opdracht van ABN AMRO heeft verricht en vandaag is gepubliceerd. Uit eerder onderzoek in mei was al een verhoogde urgentie zichtbaar ten opzichte van een jaar eerder, maar deze is volgens ABN AMRO nu uitzonderlijk hoog. Niet eerder sprak Nederland zich zo stellig uit voor het klimaat. Als reden voor het sterk gegroeide milieubewustzijn noemen bijna 4 op de 10 Nederlanders de coronacrisis; ruim een derde beschouwt dit zelfs als een wake-up call om meer oog te hebben voor het klimaat. Ruim 40 procent woont daarbij graag in een maatschappij waarin we zowel financieel als persoonlijk om elkaars welzijn denken. Voordat de crisis begon, gebeurde dat nauwelijks, meent 85 procent.

80 procent Nederlanders bereid om gebruik auto te beperken

Bijna driekwart van de Nederlanders wil de positieve klimaateffecten die zijn ontstaan door corona vasthouden. Hoewel de economische gevolgen van de crisis 88 procent de meeste zorgen baren, scoort klimaatverandering met 82 procent ook hoog. Dit lijkt tot gevolg te hebben dat veel mensen hun reisgedrag willen aanpassen. Van de Nederlanders die gebruikmaken van een auto is 80 procent (enigszins) bereid deze vaker te laten staan. Ook is een grote meerderheid (83 procent) bereid vliegverkeer te beperken, wanneer de situatie weer is genormaliseerd. Niettemin zijn er ook veel Nederlanders die juist een inhaalslag willen maken voor de dingen die zij tijdens de crisis niet of minder konden doen. Dit ‘morele vrijheidseffect’ doet zich vooral voor bij vliegreizen (23 procent) en de horeca (26 procent). Voor het gebruik van de auto geldt dit minder (13 procent). 

Ruim helft vindt dat overheid nu moet ingrijpen om klimaatverandering tegen te gaan

De verhoogde urgentie om zuiniger met het klimaat om te gaan, is volgens ABN AMRO mede te verklaren door ‘fear appeal’. “De cijfers over het aantal besmettingen hebben mensen bang gemaakt”, zegt Franka Rolvink Couzy, hoofd sector research ABN AMRO. “Die angst slaat om in ander gedrag. Dat gedrag is belangrijk om het virus onder controle te krijgen, maar levert ook positieve gevolgen op voor het klimaat. Dat is bijvangst. Om de klimaatdoelen te halen is echter meer nodig. Nu de samenleving toch opnieuw moet worden ingericht, vindt 56 procent van de Nederlanders dat dit het moment is om duurzaamheid hoog op de politieke agenda te zetten. Hoewel een derde van de mensen vindt dat het herstel van de economie voorgaat, vindt bijna de helft dat de overheid klimaatverandering gelijktijdig met de bestrijding van de crisis zou moeten aanpakken. Dit in combinatie met de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de klimaatdoelen in het huidige tempo bij lange na niet worden gehaald, vragen om extra overheidsmaatregelen.”