Vandaag vindt in Arnhem het NL Greenlabel-congres plaats. Via dit branche-overschrijdende event vragen ruim 80 duurzame koplopers aandacht voor het verder verduurzamen van de maatschappelijke buitenruimte. Op dit moment blijkt slechts bij een klein gedeelte van de Nederlandse gemeenten structureel duurzaam te worden ingekocht. Terwijl de Rijksoverheid de ambitie heeft uitgesproken om dit percentage op 100% te stellen. 

Achterblijvende kennis en wetgeving

Centraal op het NL Greenlabel congres staat de vraag hoe er in Nederland meer duurzame buitenruimtes kunnen worden gerealiseerd. Draagvlak is er voldoende, maar kennis en benodigde wetgeving blijven achter. Het NL Greenlabel-congres, een initiatief van o.a. TV-tuinman Lodewijk Hoekstra, brengt burgers, bestuurders, bedrijfsleven en wetenschappers bij elkaar om tot een vruchtbare samenwerking te komen. 

Hoekstra: ‘In de praktijk is er veel behoefte aan concrete handvatten om duurzaam te werken. Toepassing van duurzame materialen en producten zou vanzelfsprekend moeten zijn maar dat is het niet. Alhoewel de overheid pleit voor duurzaam inkopen is daar in de praktijk weinig van te merken. Mede omdat duurzaamheid niet of nauwelijks is gedefinieerd. De samenwerking tussen bedrijven, overheden, burgers en vakmensen is nog onvoldoende om integraal duurzaam te werken in ontwerp, aanleg, inrichting en onderhoud. Met het NL Greenlabel-congres hopen wij hier verandering in te brengen en kunnen we actief een bijdrage leveren aan het realiseren van de milieudoelstelling van 20/20.’ 

Hands-on projecten

Diverse gerealiseerde hands-on projecten worden op het congres uitgelicht.

  • Zo vertelt Henk Mirck, wethouder Natuur, Milieu, Duurzaamheid en Openbare Ruimte van de gemeente Zwijndrecht, hoe hij binnen zijn gemeente het nemen van duurzame beslissingen effectueert.
  • Gert Olbertijn, adviseur bij Royal HaskoningDHV, presenteert de eerste resultaten van integrale gebiedslabeling.
  • NL Greenlabel lanceert de eerste editie van het Handboek Duurzame Buitenruimte, dat een overzicht geeft van duurzame producten, materialen en planten. Dit kan als leidraad dienen bij het duurzame inkoopbeleid van gemeenten.

Staatssecretaris Dijksma

Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma brengt een bezoek aan het duurzame stadspark in de herontwikkelingswijk Coehoorn. Hier is in zeer korte tijd draagvlak daadwerkelijk omgezet in een duurzaam participatieproject, met hulp van NL Greenlabel. Door middel van dit participatieproject van bewoners, gemeente en bedrijfsleven is hier een volledig duurzame buitenruimte gecreëerd. Dit project staat centraal in de dialoog die de Staatsecretaris tijdens het NL Greenlabel-congres met de deelnemers zal hebben. 

Dijksma: ‘Nederlandse burgers willen zelf meer bijdragen aan natuur en zien natuur als een belangrijke voorwaarde voor een goede kwaliteit van leven in de directe leefomgeving. Burgers, ondernemers en organisaties pakken gezamenlijk de handschoen op. Alleen met steun van de bewoners, gebruikers en met maatwerk kan de kwaliteit van de natuur worden verbeterd.’