Rotra 100% klimaatneutraal expediteur in 2021

Bron
Rotra

Partner

De duurzame transitie is in volle gang. Bij Rotra zijn we ongeduldig en vinden we dat de strijd tegen klimaatverandering niet snel genoeg kan gaan. I.s.m. onze duurzaamheidspartner Climate Neutral Group pakken we door en spannen we ons in om onze planeet met een goed gevoel door te kunnen geven aan de volgende generatie(s). Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst kiezen we voor 100% klimaatneutraliteit en hebben we de primeur als 1e klimaat neutrale expediteur.

Hoe we dit doen?

  • Al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw is het ons gelukt CO2-uitstoot terug te dringen. Met CNG bepalen we onze CO2-footprint zodat we zien wat al goed gaat en wat nog beter kan
  • Implementatie SMART CO2-reductieplan die past bij onze ambitie van schoon, naar schoner, naar emissievrij
  • Alle restuitstoot die nog vrijkomt in onze transitie naar emissievrij converteren we volledig naar investeringen in gecertificeerde duurzaamheidsprojecten
Share Button