Onze maatschappij ondergaat een transitie naar een duurzame en circulaire economie, met steeds meer aandacht voor de sociale duurzaamheid. ROCKWOOL onderstreept de overgangsfase waarin we ons bevinden met de presentatie van haar MVO-verslag ‘(Re)builing the future’, het manifest Sociale Duurzaamheid en de tool ‘AQSI’ waarmee inzicht wordt verkregen in de sociale prestaties van een gebouw. De presentatie vond op 30 juni 2015 plaats bij de Deense ambassade, waar talrijke MVO-deskundigen en Mark Frequin, Directeur Generaal Wonen en Bouwen, hun visie op de transitie gaven.

‘MVO wordt gedefinieerd als de integratie van sociale en milieu-overwegingen binnen uw gehele bedrijf en het zegt alles over het lange termijn concurrentievermogen van uw bedrijf’, opende de Deense ambassadeur Ole Emil Moesby de bijeenkomst bij de Deense ambassade in Den Haag. ‘Denemarken is één van de koplopers op het gebied van MVO en sociale duurzaamheid. ROCKWOOL is dat ook als bedrijf in de Benelux. Uitgangspunten daarbij zijn waardedeling en een win-win situatie creëren. Het gaat om oplossingen voor de bouwsector en een strategie die zowel het bedrijf als de maatschappij voordelen biedt. Maar dat kun je niet alleen. Die uitdaging moet je samen met de stakeholders aangaan.’

MVO-verslag

Hannie Stappers, director Public Affairs  bij ROCKWOOL, overhandigde vervolgens het tweede MVO-verslag aan Willem Lageweg, directeur MVO Nederland en Sabine Denis, directeur van het Belgische duurzaamheidsnetwerk The Shift. Ook de managing directors van de ROCKWOOL bedrijven in de Benelux kregen een exemplaar. Stappers: ‘Ons MVO-verslag slaat een nieuwe weg in en gaat over waardecreatie en de echte sociale impact. Belangrijke conclusie is dat de waarde van ‘het menselijke kapitaal’ in een gebouw schromelijk wordt onderschat. De kwaliteit van een gebouw wordt nog te veel bepaald door de laagste prijs en te weinig door de prestatie van de uiteindelijke gebruikers in een gebouw. We hebben geen zicht op de kosten die gepaard gaan met bijvoorbeeld het minder presteren van werknemers of afnemende leerprestaties van leerlingen door een slechte akoestiek of slecht binnenklimaat. Ook moet er meer aandacht komen voor de onderhoudskosten van een gebouw en de circulaire economie, waarbij producten gerecycled, ge-upcycled en hergebruikt worden.’

Bij de totstandkoming van het verslag is ook gebruik gemaakt van de visie van de stakeholders als het gaat om toekomstige trends. ‘Uit een enquête die we onlangs onder onze stakeholders hebben gehouden, zijn drie hoofdtrends naar voren gekomen: ‘Noodzaak van een robuuste samenleving’ , ‘Transitie naar een circulaire economie’ en ‘Inzicht in milieu- en maatschappelijke impact’. ‘Om onze stakeholders effectief te ondersteunen tijdens de overgang naar meer duurzaamheid heeft ROCKWOOL deze trends beschreven in haar MVO verslag samen met best practices én tools. Die transitie begint vandaag! Zowel wij als onze klanten moeten ons bewust zijn van de toekomstige impact van deze trends op ons bedrijfsmodel en onze bedrijfsvoering.’

Tijd voor AQSI

Drs. Mark Frequin, Directeur Generaal Wonen en Bouwen, lanceerde samen met Erwin Prins, Managing Director ROCKWOOL Benelux, het Manifest Sociale Duurzaamheid. Met de ondertekening van dit manifest door een groot aantal stakeholders, zoals MVO Nederland, DGBC, Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen, GPR Gebouw, VACPunt Wonen en Slim Bouwen, gaan de deelnemers een inspanningsverplichting aan om sociale duurzaamheid meetbaar en bespreekbaar te maken.

Navolgend introduceerde ROCKWOOL de tool ‘ AQSI’. Het bedrijf heeft daartoe het initiatief genomen om de belangrijke Europese Norm EN 16309 ‘ Duurzaamheid van bouwwerken – Beoordeling van de sociale prestatie van gebouwen – Berekeningsmethoden’ te vertalen in een praktische tool, genaamd AQSI (Assessing and Qualifying on Social Impact of buildings), die stakeholders als architecten, ontwikkelaars, verzekeringsmaatschappijen, investeerders en pensioenfondsen ondersteunt bij het implementeren van sociale prestaties van een gebouw. Uiteindelijk levert dit een meer winstgevende business-case op. Het streven is dat deze tool ‘AQSI’ in duurzaamheidsinstrumenten wordt geïntegreerd om echte en transparante bouwprestaties te ondersteunen en te waarderen.

Harm Valk, sr. Adviseur Nieman Groep, lichtte de lancering van AQSI aan het eind van de bijeenkomst nog toe: ‘We bouwen voor mensen en dan is het belangrijk om sociale duurzaamheid meetbaar te maken. Deze tool maakt de sociale kwaliteiten van een bouwwerk zichtbaar, die normaal niet gemeten worden. Een gebouw moet veilig en comfortabel voelen. Dan pas voldoet het aan de verwachtingen. Gebouweigenaren moeten daarom meer bewust worden van de sociale prestaties. Echte duurzaamheid in de gebouwde omgeving draait daarom voor mij volledig om de impact voor de eindgebruiker. Bij ROCKWOOL herken ik deze benadering; mensen die van buiten naar binnen denken en niet primair vanuit hun producten. Dat is opmerkelijk voor een leverancier.’

Download het nieuwe MVO-verslag