De regeling MFS van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking loopt vanaf 2007. Deze regeling bepaalt op welke wijze maatschappelijk organisaties recht hebben op subsidie van minister Koenders. De RND constateert echter dat de regels van het MFS ruimschoots worden overtreden.
Zo wordt onder andere bepaald dat er sprake moet zijn van aantoonbaar draagvlak en dat minimaal 25 procent van de jaarlijkse uitgaven zelf moeten worden bekostigd. De SKK ontvangt in 4 jaar ruim 2 miljoen euro subsidie van minister Koenders, terwijl slechts circa 45.000 euro wordt opgehaald door donaties. In totaal spendeert het ministerie meer dan 2 miljard euro aan subsidies via het MFS.

Waar inmiddels een aantal milieuorganisaties inzicht en transparantie hebben toegezegd, blijft bij de SKK de deur op slot. Zowel het ministerie als de SKK zijn nauwelijks bereid om inzicht te geven in de boekhouding en activiteiten. De RND heeft het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking hierop meerdere malen aangesproken, helaas zonder resultaat.

In de huidige economische situaties vindt de RND het onverantwoord dat de overheid nog steeds miljoenen uitgeeft aan dergelijke activistische organisaties.

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is een overkoepelende werkgeversorganisatie. De bij de RND – via de 13 brancheverenigingen – aangesloten detailhandelsondernemingen vertegenwoordigen ruim 20.000 vestigingen, 300.000 werknemers en een jaarlijkse omzet van 40 miljard euro. De RND behartigt de gemeenschappelijke economische en sociale belangen van zijn leden.