In een handzame folder legt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) het advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ kort uit. Tekeningen leggen het begrip circulaire economie uit aan de hand van de circulaire keten van de functie vervoer met een auto en laten zien hoe de keten rond en waardevol gemaakt kan worden.

Daarnaast gaat de folder in op de boodschap uit het advies: Ga uit van eigen kracht en doe het samen. Via drie stappen (visie, doelen en strategie) kunnen overheden inzicht krijgen in de mogelijkheden voor circulaire economie binnen Rijk, provincie, regio of gemeente. Er worden vier strategieën visueel uitgelegd.

Download de folder (Nederlands) Circulaire economie: van wens naar uitvoering

Download de folder (Engels)  Circular economy: from wish to practice

Lees meer over het advies Circulaire economie: van wens naar uitvoering