Ricoh staat in de top drie van bedrijven die zijn opgenomen in IDC’s European Technology for Sustainability and Social Impact Index Market Maturity Report*. In het rapport wordt een gedetailleerde vergelijking gemaakt van de 29 belangrijkste verkopers in de IT-productindustrie verdeeld over drie pijlers: Technologie Leveranciersprestaties, Technologie als facilitator en Technologie voor welzijn.

Sterkte punten

IDC beschrijft de belangrijkste sterke punten van Ricoh in elke pijler als volgt:

  • Het stellen van duidelijke ESG-doelstellingen (Environmental, Social, and Governance), die gekoppeld zijn aan de wereldwijde strategie van Ricoh, op basis van een solide milieurapportagetool om de voortgang bij te houden in lokale kantoren in de hele regio.
  • Het aanbieden van een duurzaamheidsaanbod op basis van consultancy, zoals het Sustainability Optimisation Programme, als aanvulling op een gevarieerd product- en dienstenportfolio.
  • Gebruik van Ricoh’s eigen technologische oplossingen om fondsen en bewustzijn te werven voor onderzoek naar dementie via een partnerschap met Alzheimer’s Research UK.

Het rapport beschrijft ook de belangrijkste initiatieven van Ricoh op het gebied van klantenvertrouwen en privacy, training en opleiding op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en welzijn van werknemers en zelfstandigheid van werknemers.

Grenzen blijven verleggen

Patricia Smit, Manager Sustainability bij Ricoh Nederland, zegt: “Ik ben bijzonder trots op de erkenning vanuit IDC voor onze ESG-prestaties en onze jarenlange inzet bij klanten om hen te helpen bij het stimuleren van de milieuverantwoordelijkheid binnen hun bedrijf. Wij doen er alles aan om hen te ondersteunen bij het zoveel mogelijk verminderen, hergebruiken en recyclen van grondstoffen in hun bedrijfsvoering vanuit onze visie als Digital Services Company. Daarom hebben we bijvoorbeeld zelf onze wereldwijde doelstelling voor broeikasgasreductie in 2030 bijgesteld van 30% naar 63%. In vergelijking met ons referentiejaar 2015 is dit een teken dat we de grenzen blijven verleggen ten behoeve van zowel mens als planeet en onszelf voortdurend uitdagen op de duurzaamheidsagenda.”

Een goed gebalanceerde inzet

Vladimir Kroa, Associate Vice President, IDC, licht toe: “Ricoh’s sterke prestaties ten opzichte van IDC’s duurzaamheidsraamwerk komen voort uit een goed gebalanceerde inzet op alle drie de hoofdpijlers. Deze kwantitatieve meeting is een bewijs van Ricoh’s algehele ESG-strategie die is gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en deze is verankerd in hun managementstrategieën.”

*IDC: Europe Technology for Sustainability and Social Impact Index Market Maturity Report”: Infrastructure and Enterprise Equipment Manufacturers, doc # EUR146127520, februari 2021