In Richtlijn 400 Jaarverslag wordt ingegaan op het geven van informatie over de maatschappelijke aspecten van het ondernemen in het jaarverslag, vaak ook wel het directieverslag of bestuursverslag genoemd. Het jaarverslag is onderdeel van de financiële verslaggeving. In de nieuwe Richtlijn worden aanbevelingen gedaan voor de economische, milieu- en sociale aspecten van ondernemen. Met betrekking tot deze aspecten wordt aanbevolen informatie op te nemen over het beleid ter zake, de organisatie ervan, de uitkomsten en de toekomstige ontwikkelingen. Tevens wordt aanbevolen informatie op te nemen over de dialoog met belanghebbenden. De Richtlijn is effectief vanaf verslagjaar 2004, maar eerdere toepassing wordt aanbevolen.

In de Handreiking worden aanbevelingen gedaan voor de inhoud van het maatschappelijk verslag en het verbeteren van de kwaliteit ervan. Verder wordt onder meer informatie gegeven over de informatiebehoeften van verschillende stakeholdergroepen, de reikwijdte van het verslag, de gegevensverzameling en de wijze van communicatie en publicatie.

Bij het opstellen van de Richtlijn en de Handreiking is rekening gehouden met internationale ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke verslaggeving, zoals de Richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).

De Richtlijn en de Handreiking bieden het bedrijfsleven een richtinggevend kader. De opzet is zodanig dat de transparantie door de rechtspersoon wordt bevorderd zonder een keurslijf voor de invulling te creëren. Hoewel zij beide zijn gericht op grote en middelgrote ondernemingen wordt toepassing door andere organisaties aanbevolen.

Bestellen
De boekjes zijn te bestellen bij Kluwer, tel.: 0570-673444, fax: 0570 – 691555.
– Richtlijn 400 Jaarverslag (ISBN 90-13-00716-3); prijs: € 13,20.
– Handreiking voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen (versie 2003) (ISBN 90-13-0783-X); prijs: € 12,70.
Richtlijn 400 Jaarverslag wordt tevens gepubliceerd in de begin november aanstaande te verschijnen Editie 2003 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De Handreiking zal gezien het conceptuele kader niet worden opgenomen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Abonnees op de Richtlijnen krijgen de Handreiking automatisch toegestuurd.

Algemene informatie over de RJ
De RJ is het uitvoerende orgaan van de Stichting voor de Jaarverslaggeving en is belast met het opstellen en publiceren van richtlijnen voor de (jaar)verslaggeving voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Verder adviseert de RJ de overheid en andere regelgevende instanties over voorschriften inzake externe verslaggeving. De RJ is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschaffers, de gebruikers en de controleurs van financiële verslaggeving. Het ministerie van Justitie is via een waarnemer vertegenwoordigd in de RJ.

De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn verkrijgbaar in vastbladige, losbladige en elektronische vorm bij Kluwer. Elk najaar verschijnt een nieuwe editie van de Richtlijnen.