Uit internationaal onderzoek van KPMG onder 200 bestuurders van bedrijven in de consumentensector blijkt dat bijna de helft duurzaamheid al een belangrijke motor beschouwt voor innovatie en dat bij bijna 60% van de ondernemingen duurzaamheid een belangrijk onderdeel is van de strategie.

Volgens de bedrijven kan de huidige economische neergang van invloed zijn op de duurzame ontwikkeling bij de ondernemingen. Bijna 50% verwacht dat de investeringen in duurzaamheid weliswaar zullen verminderen, maar dat de kernactiviteiten overeind zullen blijven. Zo’n 4% verwacht een volledige stopzetting van de investeringen. Ruim éénderde van de onderzochte bedrijven verwacht gaan invloed van de economische tegenwind voor duurzaamheid binnen de onderneming, terwijl ruim 10% een toename van de investeringen verwacht.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat de behoefte van de aandeelhouder een belangrijke drijvende kracht achter duurzaamheid is. Ruim 30% van de bedrijven geeft aan dat dit de belangrijkste reden is om duurzaamheid in de strategie op te nemen. Andere drijfveren, zoals wettelijke eisen, vrijwillige codes, de fiscus en de kosten van kooldioxide, bepalen de agenda in veel mindere mate.

“De bedrijven doen dus niet duurzaamheid om te voldoen aan formele eisen, maar veel meer omdat de bedrijfsvoering erom vraagt”, constateert Rene Aalberts, partner bij KPMG en verantwoordelijk Consumer Goods & Retail. Aalberts: “De aandacht van de bedrijven is de laatste jaren dan ook verschoven van de productie van glossy duurzaamheidsverslagen naar het definiëren van materiële issues in de dagelijkse business.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat de bedrijven de voorkeur geven aan organische groei boven groei door fusies, allianties en overnames. De bedrijven willen bovendien bij voorkeur groeien in bestaande markten.

Aalberts: “Hoewel de nieuwe en zich ontwikkelende markten voor veel bedrijven aantrekkelijk zijn, lopen de bedrijven er grotere risico’s. De ondernemingen blijven dan ook de nadruk leggen op het ontwikkelen van nieuwe producten voor de bestaande markt. Bijna 34% verwacht hiervan de belangrijkste groei. De bedrijven blijken het tekort op de arbeidsmarkt in het algemeen als het grootste obstakel te zien voor groei, gevolgd door de dalende uitgaven door de consument, mede ingegeven door de kredietcrisis.”