Tussen juni 2017 en februari 2019 heeft de Europese Unie een proefproject uitgevoerd met als doel na te gaan welke route het meest effectief en efficiënt is om de overgang naar een circulaire economie bij het MKB te bevorderen. De resultaten van dit project zijn nu beschikbaar.

Sinds de goedkeuring van het ‘circulaire economie pakket’ constateert de Europese Commissie dat ondernemingen meer gebruik maken van efficiëntie van resources, eco-innovatie en / of strategieën en praktijken voor circulaire economie. De EU merkt echter ook op dat MKB-bedrijven meer moeilijkheden ondervinden bij het toepassen van dergelijke strategieën en praktijken, vanwege hun beperktere organisatorische, technologische en financiële capaciteit en geringere toegang tot (pre-) financiering voor circulaire oplossingen.

De belemmeringen voor het MKB om circulaire economie toe te passen, beperken de snelheid waarmee de Europese economie kan overschakelen naar een circulaire economie aanzienlijk, aangezien MKB-bedrijven:

  • 99% van alle bedrijven in de EU vertegenwoordigen;
  • 85% van de nieuwe banen heeft gecreëerd in de afgelopen jaren en verantwoordelijk is voor twee derde van de totale werkgelegenheid in de particuliere sector in de EU (Eurostat, 2018).

Met dit project wilde de EU nagaan welke maatregelen (bijvoorbeeld kennis, netwerken en hulpmiddelen) het meest effectief en efficiënt zijn om deze belemmeringen bij het MKB het hoofd te bieden.

Het project heeft de volgende ondersteuningsactiviteiten opgeleverd:

  • training van 28 van MKB-ondersteunende organisaties bij het opzetten en / of uitbreiden van hun ondersteuningsprogramma’s op het gebied van circulaire economie (opdracht 1);
  • 13 zeer beloftevolle ‘Green Solution Providers (GSP’s)’ helpen bij het opschalen naar heel Europa (opdracht 2),
  • en het adviseren van 5 regionale autoriteiten over hoe zij de transitie naar een circulaire economie kunnen stimuleren (opdracht 3).

Via deze activiteiten kan de Europese Commissie nu al meer dan 800.000 MKB bedrijven bereiken.

Naar aanleiding van het project werd in Brussel een tweedaags slotevenement gehouden om: (1) direct meer MKB-bedrijven te helpen en (2) om deze middelen naar meer MKB-ondersteuningsorganisaties en regionale autoriteiten te brengen, die op hun beurt meer MKB-bedrijven kunnen helpen.

Voor dit project hebben KPMG, MVO Nederland en Circle Economy de Commissie als implementatiepartners ondersteund.

Relevante documenten met betrekking tot dit project:

Accelerating towards a circular economy – Final report for European Commission project: Boosting circular economy among SMEs in Europe, February 2019

Boosting the transition – Impact assessment, for project: Boosting the circular economy among SMEs, February 2019

Bringing stakeholders together – Conference summary, December 2018