Sinds vandaag heeft Nederland voor het eerst een Nationaal Reparateursregister. Het register geeft consumenten een overzicht van alle erkende reparatiebedrijven bij wie ze terecht kunnen voor een vakkundige reparatie van hun elektronische apparatuur. Techniek Nederland heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het initiatief genomen voor het register dat in samenwerking met Centraal Register Techniek is ontwikkeld. Het Nationaal Reparateursregister is een belangrijk hulpmiddel bij het streven om elektronica zoals tv’s en beeldschermen, maar ook witgoed, zoals vaatwassers, koelkasten en wasmachines, vaker te laten repareren.

Overzicht van reparateurs en hun vakbekwaamheid

Het vandaag gepresenteerde Nationaal Reparateursregister is een eerste versie. Een uitgebreid (en definitief) register komt dit najaar beschikbaar. Daarin zijn naast alle erkende reparatiebedrijven voor consumentenelektronica ook de vakbekwaamheid van medewerkers opgenomen. Ook is het streven om in overleg met de industrie de diverse fabrikanten-autorisaties en certificeringen in het register te zetten. 

Europese regels

Het Nationaal Reparateursregister heeft een belangrijke plaats in verschillende Europese regels die in ontwikkeling zijn. De overheid en de elektronicabranche geven met het register uitvoering aan een Europese Ecodesign-richtlijn. Aansluitend op deze richtlijn heeft de Europese Commissie onlangs een voorstel voor ‘Right to Repair’ ingediend. Dit ‘recht op reparatie’ moet leiden tot een betere repareerbaarheid van apparaten. Daarnaast moet elke lidstaat op basis van het voorstel beschikken over een register waar consumenten snel en eenvoudig vakbekwame reparateurs kunnen vinden. 

Stap naar circulaire economie

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: ‘Het Nationaal Reparateursregister is een grote stap op weg naar een circulaire economie. Als elektronische apparatuur wordt gerepareerd en langer meegaat, besparen we veel energie en verbruiken we minder schaarse grondstoffen. Daarnaast verkleinen we de afvalberg en dringen we de uitstoot van broeikasgassen terug.’

Betrokken organisaties

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Techniek Nederland streven bij de verdere ontwikkeling van het register naar samenwerking met andere betrokken overheden, bedrijven en organisaties, waaronder stichting Repaircafé en TU Delft.