Bij vonnis van 24 april 2009 heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden geoordeeld dat deze beschuldigingen geen grond vinden in het voorliggend feitenmateriaal en dat met het uiten van deze beschuldigingen de goede naam van Lemnis Lighting is geschaad. De Voorzieningenrechter achtte dit onrechtmatig jegens Lemnis Lighting en heeft ons veroordeeld tot het uitgeven van dit persbericht met deze rectificatie.

De directie van LedNed B.V.