De staatssecretaris laat in een reactie weten de link tussen Internationaal Ondernemen en MVO heel belangrijk te vinden. Interesse gaat hierbij tevens uit naar de rol die uitvoerende instanties zoals de EVD, MVO Nederland, de Nederlandse ambassades en de Kamers van Koophandel kunnen spelen bij de voorlichtings- en stimuleringsactiviteiten van MVO over de grens.