Rapport: Steden spelen crucial rol in creëren van circulaire banen

Lokale overheden die de circulaire economie aanmoedigen en ondersteunen, helpen nieuwe investeringen en banen aan te trekken die leiden tot tastbare sociaaleconomische voordelen voor de stad en haar inwoners, onthult een nieuw rapport van Circle Economy.

Het rapport, getiteld ‘ The role of municipal policy in the circular economy: investment, jobs and social capital in circular cities’ , onderzoekt de samenhang tussen circulair beleid en baancreatie in 43 Europese steden. Het rapport, gepubliceerd op 28 juni 2019, onthult dat steden op drie punten hun concurrentiepositie verbeteren door het invoeren van circulair beleid:

  1. Er ontstaan betere kennisnetwerken die sociaal kapitaal van bedrijven en organisaties stimuleren
  2. Er worden meer investeringen aangetrokken in circulaire sectoren
  3. Er ontstaat meer werkgelegenheid als gevolg van deze investeringen

In de 43 onderzochtte Europese steden, van Amsterdam tot Zagreb, worden circulaire investeringen gedaan in de secotren: hernieuwbare energie (30%), technische en milieuadviesdiensten (23%), productie van elektrische apparatuur en componenten (19%), en software- en ICT-diensten (11%).

Aanbevelingen voor overheden

Het rapport roept lokale overheden op om de transitie van het lineaire ‘Take-Make-Waste’-model naar een circulaire economie te versnellen. Het toepassen van de circulaire economie creëert banen, stimuleert innovatie en zorgt ervoor dat steden leefbaar blijven zonder de planetaire grenzen te overschrijden. Het rapport benadrukt dat het gebruik van stedelijke beleidsinstrumenten die de circulaire economie ondersteunen direct leiden tot investeringen die banen creëren.

Concrete interventies die de circulaire economie ondersteunen zijn:

  1. Het zetten van targets is een belangrijke ondersteuning vanuit regelegeving. Een sterke visie op een circulaire economie van de lokale overheid helpt het lokale bedrijfsleven om maatschappelijke en milieudoelstellingen te delen en te halen. Het stimuleert langetermijndenken en samenwerking over kortetermijnbudgettering.
  2. Economische steun voor activiteiten in de circulaire economie helpt financiële obstakels te overwinnen. Financiële mechanismen (zoals subsidies voor zonnepanelen) kunnen de vraag ondersteunen door de toetredingsdrempels te verlagen voor nieuwe bedrijven die een onvolgroeide markt bedienen of zich vestigen in een nieuwe stad.
  3. Zachte interventies, zoals het faciliteren, opzetten en stimuleren van netwerken en bewustwordingscampagnes. Deze ondersteunen vooral bestaande circulaire activiteiten en bedrijven en trekken niet direct nieuwe investeringen of banen aan.

De CEO van Circle Economy, Harald Friedl, licht toe: ” Steden en gemeentelijke beleidsmakers spelen een cruciale rol bij het versnellen van de circulaire economie en het realiseren van het sociaaleconomische potentieel. Overheden kunnen de circulaire economie gebruiken als een kans om de inclusieve en duurzame ontwikkeling van hun steden te waarborgen. 

Het rapport bevat verschillende case studies die ondersteunen dat regelgeving en economische beleidsondersteuning inderdaad een sterk stimulerend effect hebben op circulaire projecten of bedrijven.

Het rapport is het resultaat van een samenwerking met de Erasmus Happiness Economics Research Organization, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en kwam tot stand met de ondersteuning van de Goldschmeding Foundation.

Share Button