Nederlandse werkgevers kunnen in totaal miljarden verdienen met het invoeren van zorgvriendelijk werkgeverschap. Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport ‘De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap’ van WOMEN Inc. en Great Place to Work (GPTW). Organisaties die hoog scoren op de balans tussen werk en privé hebben te maken met fors minder ziekteverzuim, behalen een hogere omzet, presteren beter in het behouden talentvolle werknemers en realiseren meer doorgroei voor vrouwen naar topposities.

Het rapport is tot stand gekomen na onderzoek onder 29 organisaties van verschillende omvang en uit diverse branches, die samen bijna 4000 werknemers vertegenwoordigen. Harry van de Kraats (Algemeen directeur AWVN) nam het rapport namens de Nederlandse werkgeversorganisatie in ontvangst uit handen van Jannet Vaessen (directeur WOMEN Inc.) en Bastiaan Konijnenbelt (consultant GPTW). Vaessen: “We zijn blij dat werkgevers ook inzien dat een goede balans tussen werk en privé voor zowel werknemer als werkgever veel voordelen biedt.”

Steeds meer werknemers raken overbelast door de toenemende zorgdruk. Zo combineert vijftig procent van alle medewerkers werk met zorgtaken voor kinderen en balanceert bijna een op de vijf medewerkers tussen werk en mantelzorg. Psychisch ziekteverzuim als gevolg van stress is de laatste vijf jaar verachtvoudigd. Om verzuim en uitval te voorkomen én in de toekomst talent te kunnen blijven aantrekken moeten werkgevers hun medewerkers ruimte bieden om zorg met werk te combineren, zo concludeert het rapport. Bastiaan Konijnenbelt van GPTW: “Moderne werkgevers halen het beste uit hun mensen omdat ze hun medewerkers echt centraal zetten en oog hebben voor de verhouding tussen werk en privé. Dat levert meer productieve en innoverende werkomgevingen op met minder verzuim en meer werkplezier.”

Vier opvallende resultaten uit ‘De winst met zorgvriendelijk werkgeverschap’

  • Ziekteverzuim fors lager – Zorgvriendelijke organisaties hebben te maken met 25% minder ziekteverzuim. ArboNed berekende dat ziekteverzuim werkgevers jaarlijks 13 miljard euro kost. Een daling van het ziekteverzuim kan leiden tot een totale kostenbesparing voor alle organisaties in Nederland samen van 3.3 miljard euro per jaar.
  • Flinke omzetgroei – Zorgvriendelijke organisaties realiseren een hogere omzetgroei, namelijk 4.3% omzetgroei ten opzichte van een gemiddelde omzetgroei van 3% in Nederland. Dit zou in totaal een extra netto omzetstijging van 5.7 miljard euro voor alle grote ondernemingen in Nederland samen betekenen.
  • Aantrekken en behoud van talent – Zorgvriendelijke organisaties hebben te maken met een lager (vrijwillig) verloop, namelijk 4% ten opzichte van 6% bij bedrijven gemiddeld in Nederland. Hierdoor besparen zij op wervings- en verloopkosten. Dit gaat om een gemiddeld van 7100 euro per nieuwe medewerker bij een modaal salaris.
  • Meer vrouwen in topposities – Zorgvriendelijke organisaties laten bijna het dubbele aantal van 19% vrouwen in senior management posities zien vergeleken met het Nederlandse gemiddelde van 11%. Bij deze organisaties is de doorstroom naar de top voor vrouwen een stuk makkelijker. Een verplicht vrouwenquotom kan hiermee worden vermeden.

Reacties AWVN, ArboNed en Talent naar de Top

Vertegenwoordigers van organisaties die zich intensief bezighouden met werkgeverschap reageren positief op het rapport:

Harry van de Kraats, Algemeen directeur AWVN: “We veel leren van koplopers op het gebied van zorgvriendelijk werkgeverschap. Wanneer werkgevers en werknemers samen in gesprek gaan over oplossingen voor een goede werk- en zorgbalans, levert dit winst op voor de organisatie, onder andere doordat het ziekteverzuim daalt.”

Richard Adamowicz, directeur ArboNed: “De participatiesamenleving zorgt voor een toenemend aantal privé gerelateerde zorgtaken. Het is een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer om werk, en die intensiever zorg, goed te kunnen combineren. Door flexibiliteit in brede zin te bieden kan de zorgtaak ingevuld worden, met behoud van de werkprestatie. Sterker nog, als werkgevers aandacht en faciliteiten geven aan het goed kunnen combineren van werk-privé zal dit een positief effect hebben op de werkprestatie.”

Sandra Lutchman, directeur Talent naar de Top: “In een tijd waarin talenten kunnen kiezen, is het verstandig om alle maatregelen te nemen die van jouw organisaties een aantrekkelijke werkgever maken. Gebaseerd op mijn ervaring weet ik dat zorgvriendelijkheid en flexibiliteit daarbij twee belangrijke factoren zijn. Of het nu zo is dat meer vrouwen in de top zorgen voor een zorgvriendelijker beleid of dat een zorgvriendelijk beleid tot meer vrouwen in de top leidt: waarschijnlijk is beide waar en daarmee nog een argument om flexibiliteit hoog in het vaandel te hebben. Acht jaar monitoronderzoek bij de ruim 250 Charterondertekenaars van Talent naar de Top wijst ook uit dat dit een belangrijke retentie- en doorstroomfactor is”.

Best Practice: Atlassian

De overhandiging van het rapport vond plaats bij softwarebedrijf Atlassian in Amsterdam. En dat is niet voor niets. Het bedrijf met 75 werknemers realiseerde in 2015 een omzetgroei van maar liefst 60% ten opzichte van het voorgaande jaar. Opvallend voor deze branche is het hoge percentage van 50% vrouwen in senior management posities in 2015. Dit is 5 keer zo hoog vergeleken met het Nederlandse gemiddelde. Ook het ziekteverzuim is met 2,6% in 2015 laag vergeleken met het gemiddelde ziekteverzuim van 3,9% in Nederland. De afgelopen 12 maanden was het ziekteverzuim bij het bedrijf slechts maar 1,9%. Niet verrassend is dan ook het hoge percentage medewerkers dat zegt trots te zijn om bij Atlassian te werken: 98%. In 2015 ontving het bedrijf in Nederland circa 1.700 sollicitaties. Bas Jansen, medewerker Atlassian: “Als teamleider zag ik op tegen de invoering van het langere vaderschapsverlof. Nu ik het in de praktijk heb meegemaakt zie ik dat het door een goede planning prima op te vangen is. Bovendien komen collega’s heel relaxed terug. Als nieuwe vader heb ik de voordelen ook van de andere kant meegemaakt. Ik heb door tijd door te brengen met mijn zoon kunnen wennen aan het vaderschap, dit gaf me enorm veel rust.”

Over het onderzoek

Voor het rapport analyseerde Great Place To Work 29 Nederlandse organisaties – gekozen uit een studie van in totaal 64 organisaties op basis van ‘de score op het gebied van balans tussen werk- en privéleven’ – die uiteenlopende bedrijven representeren qua omvang en branches. Deze 29 organisaties vertegenwoordigen samen 3.869 medewerkers.

Download het rapport (na aanvraag)

 

Foto: Harry van de Kraats (links) ontvangt het rapport uit handen van Jannet Veassen (rechts) en Bastiaan Konijnenbelt. Credits: Rebke Klokke / WOMEN Inc.