De fossiele sector is voorlopig niet van plan om te stoppen met olie en gas. Uit ons nieuw verschenen rapport blijkt dat ze de komende 5 jaar nog 1,4 biljoen dollar investeren in nieuwe olie- en gasprojecten. Samen is dat goed voor de uitstoot van 148 gigaton CO2. Dat staat gelijk aan ongeveer 1200 nieuwe kolencentrales. Zo maken ze het onmogelijk om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Daarvoor moeten olie, kolen en gas juist in de grond blijven zitten. 

Klimaatdoelen vragen een gezamelijke inspanning

Als landen zich gezamenlijk inzetten voor onder andere groene en duurzame energie zijn er met ambitieus klimaatbeleid nog genoeg kansen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. De overheid speelt daarin een belangrijke rol. Maar het is niet alleen hun taak. Ook de grote vervuilers zoals Shell en andere fossiele bedrijven zullen verantwoordelijkheid moeten nemen.

Driekwart van de Nederlanders wil dat het bedrijfsleven meer doet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Wat vind jij? Geef je mening en vul de enquête in op operatieklimaat.nl.

Dit kan de overheid doen tegen klimaatverandering

Nederland zou vandaag nog kunnen beginnen om klimaatverandering tegen te gaan. Wij stellen voor:

  • Geef geen nieuwe vergunningen voor het opsporen en aanboren van olie- en gasvelden;
  • Stop met subsidies voor fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas;
  • Maak duidelijke plannen om de productie van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk uit te faseren. Zodat we die in 2050 niet meer nodig hebben;
  • Wees een voorloper en laat producenten van olie, kolen en gas niet meer meepraten over klimaatbeleid
  • Zorg voor een eerlijke omschakeling naar hernieuwbare energie, met behulp van lokale leiders, democratische processen en vakbonden.

Grote vervuilers moeten verantwoordelijkheid nemen

Als grote vervuilers zoals Shell en andere fossiele bedrijven niet meewerken, halen we de klimaatdoelen niet. Slechts 25 bedrijven zijn nu verantwoordelijk voor bijna 50% van alle olie- en gasproductie. En de nummer 2 in deze lijst is Shell.

Uit de cijfers van ons rapport blijkt dat Shell gewoon wil blijven investeren in olie en gas. En tegelijk zit de multinational nadrukkelijk aan tafel tijdens de Klimaattop in Madrid. Daar spreken zij maar liefst op 5 vergaderingen over hun oplossingen voor klimaatverandering.

Milieudefensie: “Dit rapport toont  aan dat er geen enkele ruimte is voor méér olie en gas. Tegelijkertijd onderstreept het de noodzaak van onze klimaatzaak tegen Shell. Shell is niet van plan zelf zijn beleid aan te passen, daarom moeten wij ze via de rechter dwingen om verantwoordelijkheid te nemen.”