Nederland moet de komende jaren harde keuzes nemen om aan de verplichte klimaatdoelstellingen – CO2-neutraal in 2050 – te kunnen voldoen. Om de benodigde transitie te kunnen maken van fossiele naar hernieuwbare energie, zijn op het gebied van aanbod, verbruik en economische effecten de nodige stappen te zetten. Dat stelt het Economisch Bureau van ABN AMRO in het rapport ‘Na aardgas komt zonneschijn: de uitdagende overgang naar een duurzame energievoorziening in Nederland’. Het eerste exemplaar wordt op Prinsjesdag aan minister Kamp (Economische Zaken) overhandigd.

Tot 2030 moeten keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld over de back-upcapaciteit. “Zeker nu de vraag actueel is of kolencentrales gesloten moeten worden, is het belangrijk om te kijken welke vorm naast hernieuwbare energie de belangrijkste, conventionele brandstof blijft”, aldus Hans van Cleef, Sectoreconoom Energie bij ABN AMRO. “Europa – en dus ook Nederland – moet streven naar een zo snel mogelijke vermindering van het aandeel kolen, omdat kolen schadelijker zijn voor het milieu dan gas. Daarom is volgens ons na 2030 alleen voor gas een rol weggelegd als back-upcapaciteit. Ook zien we gas als energieopwekker voor regio’s en sectoren die niet op een betaalbare en betrouwbare manier kunnen worden voorzien van hernieuwbare energie. De voorkeur gaat uit naar groengas, eventueel aangevuld met Nederlands gas.”

Conventionele brandstoffen blijven nodig

In het rapport schrijft het Economisch Bureau dat ingezet moet worden op uitbreiding van het aandeel hernieuwbare energie, maar dat conventionele brandstoffen deels nodig blijven ten behoeve van een zorgvuldige transitie. “Een flink groter aandeel van hernieuwbare energie is voor Europa cruciaal. Niet alleen voor klimaatdoelstellingen, maar ook voor de (groei van de) economie, werkgelegenheid en de leveringszekerheid. Daarom is het nodig een goede balans tussen deze factoren te vinden en te houden. En dat in een omgeving waarbij de energiemix moet worden verduurzaamd, betrouwbaar moet blijven en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft”, aldus Van Cleef.

Vermindering energieverbruik noodzakelijk

Volgens het Economisch Bureau is ook de vermindering van het energieverbruik in elk geval een voorwaarde om de klimaatdoelen te halen. Van Cleef: “Er moet meer aandacht komen voor besparingsmogelijkheden. In het bedrijfsleven, maar ook bij de Nederlandse huishoudens. Als ook de regelgeving- en besparingsmogelijkheden in de lucht- en scheepvaart worden aangescherpt, maken we flinke stappen in het terugdringen van CO2-uitstoot. Bovendien heeft de energie-intensieve industrie plannen om verbruik terug te dringen. Toch geldt voor alle maatregelen dat er vaak weinig betrokkenheid is of het politieke draagvlak beperkt is. Daar is een hoop te winnen. Met de bijeenkomst die op Prinsjesdag is gehouden, hoopt ABN AMRO betrokkenheid en draagvlak bij alle partijen te vergroten.”

Het volledige rapport ‘Na aardgas komt zonneschijn: de uitdagende overgang naar een duurzame energievoorziening in Nederland’ is hier te downloaden.