Energiebedrijven produceren meer kolenstroom dan vorig jaar. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde stroomranking van de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, WNF en WISE. Van de energiereuzen scoren Nuon en Essent een dikke onvoldoende. Eneco is het meest duurzaam, maar scoort lager dan voorgaande jaren: een krappe zes.

rank_energie

Ranking

De organisaties beoordeelden alle 37 stroomleveranciers die actief zijn op de Nederlandse markt op duurzaamheid. Beoordeeld werden de investeringen, productie, levering en inkoop van stroom. Op basis daarvan is een ranglijst gemaakt, ingedeeld in 3 groepen: voorlopers (score 6 en hoger), volgers (4 tot 6) en vervuilers (lager dan 4). Klik hier voor een volledige ranking van alle 37 stroomleveranciers en een korte uitleg over de onderzoeksmethode.

Trend: minder duurzaam

Over de gehele linie worden de energiebedrijven in het onderzoek als minder duurzaam beoordeeld dan in 2014. Het gemiddelde eindcijfer daalde van 5,7 naar 5,5. Dat komt met name doordat de stroomproducenten in 2014 meer stroom uit kolen produceerden. Goedkope kolen zijn debet aan deze ontwikkeling.

Gevestigde orde grijzer

Van de vijf grote internationale bedrijven is Eneco nog steeds het meest duurzaam. Toch zakt Eneco in de ranking en behoort met een 6,2 nog maar net bij de voorlopers. De daling komt doordat Eneco minder duurzaam inkoopt. Engie/Electrabel scoort iets beter dan vorig jaar en komt met een 5,9 dicht bij de voorlopers. Het energiebedrijf investeert onder andere in zonne- en windenergie. De andere drie grote energiebedrijven (E.ON, Nuon en Essent) verduurzamen helaas niet en zijn in de beoordeling zelfs gezakt.

Marktaandeel reuzen

De vijf energiereuzen bezitten in Nederland een marktaandeel tussen 75 en 80% en bepalen daarmee sterk de duurzaamheid van de Nederlandse energievoorziening. Als deze bedrijven willen stijgen in de ranking, doen ze er slim aan om te kiezen voor energie uit zon, wind en duurzaam gecertificeerde biomassa. Ook energie uit gascentrales wordt als voldoende duurzaam beoordeeld.

Minder voldoendes

Ook zijn er minder duurzame voorlopers dan vorig jaar. In de vorige ranking scoorden negen energiebedrijven een voldoende, dit jaar zijn dat er acht. Er zijn echter nog steeds drie energiebedrijven die een 10 behalen: DE Unie, Pure Energie en Qurrent Nederland. De acht voorlopers bezitten een gezamenlijk marktaandeel van 3,3% in Nederland.

Oproep: stap over

De maatschappelijke organisaties roepen Nederlandse consumenten en bedrijven die voor echt duurzaam willen gaan, op om over te stappen op één van de acht voorlopers. Dit past ook in de maatschappelijke ontwikkeling dat steeds meer consumenten en bedrijven een duurzame keuze maken. Consumenten kunnen nu zelf invloed uitoefenen op de transitie naar duurzame energie. Want een snelle energietransitie is cruciaal bij de aanpak van klimaatverandering. Een thema dat actueler is dan ooit in de aanloop naar de klimaattop in Parijs.